A
A+
A++
A
A

Projekty realizowane


Logotyp zadania "Radosne maluchy w żłobku w gminie Mielnik!" 

Pełna nazwa zadania:   Radosne maluchy w żłobku w gminie Mielnik!
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

     

Status:

  16 lipca 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  307 953,75 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  235 573,75 PLN
     
Procent dofinansowania:
  76,50 %
     

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 8 miejsc żłobkowych, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz wzrost aktywności zawodowej 8 osób (7K, 1M), sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Gminy Mielnik (woj. podlaskie) w okresie VIII.18 – VII.20

Przedsięwzięcie obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia do przyjęcia i opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, zatrudnienie kadry do opieki nad dziećmi oraz pokrycie części kosztów utrzymania żłobka.

Termin realizacji projektu przewidziano do lipca 2020.

     
Inne:   Regulamin uczestnictwa w projekcie „Radosne maluchy w żłobku w gminie Mielnik” w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 (PDF: 910kB)


Logotypy zadania "Rozwój uslug spolecznych w gminie Mielnik" 

Pełna nazwa zadania:   Rozwój usług społecznych w gminie Mielnik
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych
Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

     

Status:

  25 kwietnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  742 650,00 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  705 442,50 PLN
     
Procent dofinansowania:
  95 % (UE oraz budżet państwa)
     

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych u 70 osób powyżej 60 roku życia (55K;15M) z Gminy Mielnik w wyniku utworzenia dziennej formy usług – Klubu Seniora w Gminie Mielnik w okresie VI.2019 - XII.2021 r.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację zajęć i warsztatów integracyjnych i animacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie całej gminy, spotkania z lekarzami różnych specjalności, wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Termin realizacji projektu przewidziano do grudnia 2021.


Logotypy zadania "Zielona energia w gminie Mielnik" 

Pełna nazwa zadania:   Zielona energia w gminie Mielnik
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

     

Status:

  04.09.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  79 900,80 PLN
     

Wartość dofinansowania:

 

42 224,00 PLN

     
Procent dofinansowania:
  65 %
     

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW w oczyszczalni ścieków w Mielniku. Zadaniem instalacji będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby obiektu.

Termin realizacji projektu przewidziano do grudnia 2018r.


Logotypy zadania "Systemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Mielnik" 

Pełna nazwa zadania:   Systemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Mielnik
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

     

Status:

  04.09.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  265 608,66 PLN
     

Wartość dofinansowania:

 

 150 196,41 PLN

     
Procent dofinansowania:
  65 %
     

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik

Przedsięwzięcie obejmuje:

  1. wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW na ogrodzeniu zespołu boisk Orlik w Mielniku. Zadaniem instalacji będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby obiektu.
  2. wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 25kW na dachu Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Zadaniem instalacji będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby obiektu.
  3. wykonania instalacji kolektorów słonecznych o mocy 3,9 kW na dachu Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Zadaniem instalacji będzie produkcja ciepłej wody użytkowej na potrzeby obiektu.

Termin realizacji projektu przewidziano do grudnia 2018 r.


Logotypy zadania "Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku" 

Pełna nazwa zadania:   Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku
     
Program dofinansowania:  

Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

     

Status:

  04.09.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
     

Wartość projektu:

  89 775,00 PLN
     

Wartość dofinansowania:

  76 308,75 PLN
     
Procent dofinansowania:
  85 %
     

Krótki opis projektu:

 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u 55 dzieci z terenu Gminy Mielnik, wychowanków Przedszkola w Mielniku oraz wsparcie jednego nauczyciela w zakresie podnoszenia kwalifikacji w okresie do 31.08.2019r.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację zajęć w pięciu blokach tematycznych rozwijających kompetencje kluczowe, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz podniesienie kwalifikacji jednego nauczyciela w zakresie nauczania j. angielskiego.

Termin realizacji projektu przewidziano do sierpnia 2019r.

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information