A
A+
A++
A
A

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych można zgłaszać do Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w godz.: 7.00 - 15.00 pod numerem tel. (85) 655 26 34, (85) 655 26 80. Poza godzinami pracy PZD informacje można uzyskać u dyżurnego zimowego utrzymania dróg pod numerami tel. (85) 655 26 34, (85) 655 26 80.

Telefony dyżurnego zimowego utrzymania dróg uruchomione będą w okresie prowadzenia czynnej akcji zimowego utrzymania dróg i ulic w Powiecie Siemiatyckim. Czas pracy dyżurnych będzie zmienny, zależny od sytuacji pogodowej. Dyżury w sprzyjających warunkach atmosferycznych będą pełnione w godzinach 4.00 - 12.00. Dyżury w trudnych warunkach atmosferycznych w godzinach 4.00 - 20.00. W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych (brak przejezdności dróg) dyżury zimowego utrzymania dróg przedłużone będą do czasu zakończenia czynnej akcji odśnieżania.

Z dniem 01.01.2017r. uległy zmianie przepisy ustawy o ochronie przyrody. Na ich podstawie, przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów nie stosuje się do:

  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
    1. 100 cm- w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    2. 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017r. dla nieruchomości położonych na terenie gminy Mielnik:

Harmonogram odbioru odpadów (styczeń - czerwiec 2017r.) - pdf (2,47MB)

SLGD „Tygiel Doliny Bugu” zaprasza na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR oraz w zakresie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury oraz publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Informujemy, że sklepy w miejscowości Wilanowo objęte są planem priorytetowym nadzorowanym przez dzielnicowego mł. asp. Tomasza Prochowicz mającym na celu minimalizację zjawiska spożywania alkoholu, gromadzenia się osób nietrzeźwych przy powyższych sklepach, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania.

Informujmy, że za powyższe wykroczenia przewidziane są kary w postaci:

  • mandatu karnego
  • skierowania wniosku o ukaranie do sądu

15 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w świetlicy w Sutnie odbędzie się spotkanie dotyczące promowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

ZAPRASZAMY

W trakcie trwania XX sesji Rady Gminy Mielnik VII kadencji (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku ul. Zaszkolna 1), która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku (początek sesji: godz. 9:00) poruszone zostaną kwestie promowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przez policjanów Posterunku Policji w Nurcu Stacji.

ZAPRASZAMY

Logotyp PGE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Centralna Dyspozycja Mocy, Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach 6 i 8 grudnia 2016r.
 
Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5043, 991 lub 85 740 5334.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: www.pgedystrybucja.pl

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w drugiej w tym sezonie Wszechnicy Biebrzańskiej, która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia br. Tematem spotkania będą mijające krajobrazy.

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information