Wyniki wyborów Wójta Gminy Mielnik z dn. 30.11.2014r.:

 • TOBOTA Adam (683)
 • WICHOWSKI Eugeniusz (847)

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Mielniku z dn.30.11.2014r. z wyborów Wójta Gminy Mielnik »»

Wyniki wyborów Wójta Gmina Mielnik (w nawiasie podana liczba otrzymanych głosów):

 • KOROL Michał (42)
 • PYTEL Sławomir (111)
 • SAWA Wiesław (7)
 • SZAREK Zdzisław (100)
 • SZEWELUK Marian Tadeusz (226)
 • TOBOTA Adam (514)
 • WICHOWSKI Eugeniusz (575)

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Mielniku z wyborów Wójta Gminy Mielnik »»

 

Wyniki wyborów do Rady Gminy Mielnik (w nawiasie podana liczba otrzymanych głosów):

Okręg wyborczy nr 1 (Adamowo, Adamowo-Zastawa, Mętna, Poręby):

  • LEONIUK Sławomir (36)
  • ŁAWIŃSKA Marta (0)
  • DZIĘCIOŁ Iwona Agata (11)
  • PIOTROWSKI Wiesław (28)
  • GACKI Artur (29)

Okręg wyborczy nr 2 (Tokary, Koterka):

  • ZALEWSKI Kamil Adrian (43)
  • HRUŚWICKI Franciszek (31)
  • SOSZKO Antoni (30)
  • ZAZULIŃSKA Arleta (2)

Okręg wyborczy nr 3 (Wilanowo):

  • DANILUK Dorota (9)
  • TEREBUN Witold (40)
  • PANASIUK Michał (7)
  • DEKARZ Barbara (45)
  • ŻORNACZUK Mikołaj (11)

Okręg wyborczy nr 4 (Mielnik:ul. Brzeska od Nr 1 do Nr 47 (nr nieparzyste) od Nr 2 do Nr 82 (nr parzyste), ul. Uroczysko, ul. Mostowa, ul. Zamiejska, ul. Piaskowa)

  • SIDEWICZ Krystyna (12)
  • NIKITOROWICZ Krzysztof (46)
  • PANIEŃSKA Sylwia Teresa (5)
  • SZAREK Zdzisław (6)
  • ŚNIEŻKO Tomasz (21)
  • WIERZBA Katarzyna (7)
  • NIKOŁAJUK Iwona (1)

Okręg wyborczy nr 5 (Mielnik:ul. Brzeska od Nr 49 do Nr 79 (nr nieparzyste) od Nr 84 do Nr 104 (nr parzyste), ul. Biała, ul. Bugowa, ul. Widokowa, Plac Kościuszki, ul. Królewska Nr 1,2,4, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. Tarasowa, ul. Ogrodowa):

  • HYNDZA Mariusz (19)
  • SYMONOWICZ Henryk Adam (26)
  • DZIERZKOWSKI Leszek Andrzej (6)
  • DOBRZANIECKI Paweł (20)
  • ZDUNIEWICZ Jan (25)
  • KOROL Michał (20)
  • SAWA Wiesław (6)

Okręg wyborczy nr 6 (Mielnik:ul. Stary Trakt, ul. Duboisa, ul. Królewska od Nr 5 do końca numeracji, ul. Graniczna, ul. Przemysłowa, ul. Brzeska od Nr 106 do Nr 116B):

  • CHARKO Joanna (11)
  • URBAŃSKA Maria (16)
  • KOPYTIUK Tomasz (15)
  • KWIATKOWSKA Elżbieta (34)
  • SZYMAŃSKI Jarosław Sylwester (10)
  • WIERZBA Andrzej (37)

Okręg wyborczy nr 7 (Mielnik:ul. Górna, ul. Popław, ul. Sadowa, ul. Zaszkolna, ul. Brzeska od Nr 118 do Nr 166 (nr parzyste) od Nr 81 do Nr 99 (nr nieparzyste), ul. Zamkowa, ul. Ścianka, ul. Cerkiewna):

  • CHARKIEWICZ Maria (15)
  • SZULC Małgorzata Maria (11)
  • BARANOWSKI Ryszard (10)
  • TERPIAŁ Janusz Stanisław (20)
  • BUKREWICZ Mateusz (29)
  • NOWACKI Karol Jan (11)
  • WARSZYCKI Adam (0)
  • KASPERUK Sławomir (11)

Okręg wyborczy nr 8 (Mielnik:ul. Miodowa, ul. Polna, ul. Wesoła, ul. Zacisze, ul. Brzeska od Nr 168 do Nr 232 (nr parzyste) od Nr 101 do Nr 153 (nr nieparzyste), ul. Tarniny, Grabowiec):

  • KIERKOWICZ Jerzy (7)
  • BAJENA Tomasz (29)
  • IWANOWSKI Marek (4)
  • KRÓL-SYMONOWICZ Sylwia (33)
  • TOBOTA Kazimierz (37)
  • ZWIERZYŃSKI Kazimierz (0)
  • MIROWSKI Marek (1)

Okręg wyborczy nr 9 (Niemirów: ul. Brzeska, ul. Cmentarna, ul. Kapliczysko, Plac ks. Michała Olszewskiego, Plac Wyzwolenia, ul. Szpitalna, ul. Zamkowa):

  • PYTEL Sławomir (0)
  • PATKOWSKI Józef (20)
  • BUTKIEWICZ Franciszek (52)
  • SAWA Wacław (0)

Okręg wyborczy nr 10 (Sutno):

  • MALON Wacław Antoni (39)
  • MORMOL Maciej (47)

Okręg wyborczy nr 11 (Osłowo, Wajków):

  • BONDA Barbara (15)
  • DROZDOWSKI Stanisław (22)
  • WEREMJEWICZ Jerzy (46)
  • SOBOTA Zofia (12)

Okręg wyborczy nr 12 (Moszczona Królewska, Końskie Góry):

  • SELWESTROWICZ Jarosław (34)
  • TROC Stefan (33)
  • SZPAKOWSKI Piotr Franciszek (65)
  • ŁUBKO Barbara (11)

Okręg wyborczy nr 13 (Maćkowicze, Stankowicze, Kudelicze, Olchowicze):

  • PAŹDZIOR Marek (38)
  • DACIUK Anna (26)
  • IWANOWSKA Beata Anna (5)
  • PANASIUK Galina (2)
  • PURA Paweł Grzegorz (39)
  • BOBIŃSKI Tadeusz (1)

Okręg wyborczy nr 14 (Radziwiłłówka):

  • DZWONNIK Henryk (4)
  • BUJANOWICZ Jan (20)
  • POGREBNIAK Olga (31)
  • SZTEJMIEC Teresa (9)
  • MIROWSKI Piotr (0)

Okręg wyborczy nr 15 (Homoty, Pawłowicze, Oksiutycze)

  • KAMIEŃSKA Janina (22)
  • KOŻUCHOWSKI Lucjan (46)
  • REMESZ Wiesław (42)
  • TURCZUK Anna (1)
  • SAWA Zuzanna Grażyna (1)

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Mielniku z wyborów do Rady Gminy Mielnik »»

 

Jak głosować?

Lokale wyborcze w dniu 16 listopada 2014r. będą otwarte w godz. 7:00 – 21:00.

Do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej należy udać się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Wyborca otrzyma cztery karty do głosowania. Każda będzie w innym kolorze:

 
• karta różowa – kandydaci na wójta,
• karta biała – kandydaci do rady gminy danego okręgu wyborczego,
• karta niebieska – kandydaci do sejmiku wojewódzkiego,
• karta żółta – kandydaci do rady powiatu.

 

Na danym kolorze karty można postawić znak „x" bądź „+" tylko przy jednym nazwisku. Muszą być to dwie przecinające się linie. W przeciwnym wypadku głos będzie nieważny.

 

Przypominamy także o ciszy wyborczej, która rozpocznie się o północy z piątku na sobotę i potrwa do końca głosowania w niedzielę, czyli do godz. 21. W tym okresie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje także w internecie.

Kandydaci na Wójta Gminy Mielnik:

 

 • KOROL Michał, zam. Mielnik, wiek: 40, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej (KWW PomysłnaMielnik.pl)

 • PYTEL Sławomir, zam. Kudelicze, wiek: 54, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy (KWW Razem dla Gminy Mielnik)

 • SAWA Wiesław, zam. Mielnik, wiek: 56, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej (KWW - Wiesław Sawa)

 • SZAREK Zdzisław, zam. Mielnik, wiek: 57, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej (KWW Zdzisława Szarek)

 • SZEWELUK Marian Tadeusz, zam. Mielnik, wiek: 64, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)

 • TOBOTA Adam, zam. Mielnik, wiek: 53, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)

 • WICHOWSKI Eugeniusz, zam. Tokary, wiek: 52, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)

Informacje podane zgodnie z Obwieszczeniem Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014r.

oraz Obwieszczeniem Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2014r.

Kandydaci do Rady Gminy Mielnik:

Okręg wyborczy nr 1 (Adamowo, Adamowo-Zastawa, Mętna, Poręby):

  • LEONIUK Sławomir, zam. Mętna, wiek: 49 (Komitet Wyborczy Wyborców Rozwoju Gminy Mielnik)
  • ŁAWIŃSKA Marta, zam. Sutno, wiek: 75 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • DZIĘCIOŁ Iwona Agata, zam. Adamowo, wiek: 44 (Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Szarek)
  • PIOTROWSKI Wiesław, zam. Mętna, wiek: 66 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • GACKI Artur, zam. Adamowo-Zastawa, wiek: 37 (KWW Pomysł na Gminę Mielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 2 (Tokary, Koterka):

  • ZALEWSKI Kamil Adrian, zam. Tokary, wiek: 22 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • HRUŚWICKI Franciszek, zam. Tokary, wiek: 60 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • SOSZKO Antoni, zam. Koterka, wiek: 52 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • ZAZULIŃSKA Arleta, zam. Tokary, wiek: 21 (KWW PomysłnaMielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 3 (Wilanowo):

  • DANILUK Dorota, zam. Wilanowo, wiek: 37 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • TEREBUN Witold, zam. Wilanowo, wiek: 67 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • PANASIUK Michał, zam. Wilanowo, wiek: 67 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • DEKARZ Barbara, zam. Wilanowo, wiek: 40 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • ŻORNACZUK Mikołaj, zam. Wilanowo, wiek: 70 (KWW PomysłnaMielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 4 (Mielnik:ul. Brzeska od Nr 1 do Nr 47 (nr nieparzyste) od Nr 2 do Nr 82 (nr parzyste), ul. Uroczysko, ul. Mostowa, ul. Zamiejska, ul. Piaskowa)

  • SIDEWICZ Krystyna, zam. Mielnik, wiek: 43 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • NIKITOROWICZ Krzysztof, zam. Mielnik, wiek: 45 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • PANIEŃSKA Sylwia Teresa, zam. Mielnik, wiek: 31 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • SZAREK Zdzisław, zam. Mielnik, wiek: 57 (KWW Zdzisława Szarek)
  • ŚNIEŻKO Tomasz, zam. Mielnik, wiek: 39 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • WIERZBA Katarzyna, zam. Mielnik, wiek: 31 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • NIKOŁAJUK Iwona, zam. Mielnik, wiek: 29 (KWW - Wiesław Sawa)

Okręg wyborczy nr 5 (Mielnik:ul. Brzeska od Nr 49 do Nr 79 (nr nieparzyste) od Nr 84 do Nr 104 (nr parzyste), ul. Biała, ul. Bugowa, ul. Widokowa, Plac Kościuszki, ul. Królewska Nr 1,2,4, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. Tarasowa, ul. Ogrodowa):

  • HYNDZA Mariusz, zam. Mielnik, wiek: 35 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • SYMONOWICZ Henryk Adam, zam. Mielnik, wiek: 57 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • DZIERZKOWSKI Leszek Andrzej, zam. Mielnik, wiek: 67 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • DOBRZANIECKI Paweł, zam. Mielnik, wiek: 44 (KWW Zdzisława Szarek)
  • ZDUNIEWICZ Jan, zam. Mielnik, wiek: 66 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • KOROL Michał, zam. Mielnik, wiek: 40 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • SAWA Wiesław, zam. Mielnik, wiek: 56 (KWW - Wiesław Sawa)

Okręg wyborczy nr 6 (Mielnik:ul. Stary Trakt, ul. Duboisa, ul. Królewska od Nr 5 do końca numeracji, ul. Graniczna, ul. Przemysłowa, ul. Brzeska od Nr 106 do Nr 116B):

  • CHARKO Joanna, zam. Mielnik, wiek: 54 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • URBAŃSKA Maria, zam. Mielnik, wiek: 65 (KWW Zdzisława Szarek)
  • KOPYTIUK Tomasz, zam. Mielnik, wiek: 38 (KWW Czas na Młodych Mielnik)
  • KWIATKOWSKA Elżbieta, zam. Mielnik, wiek: 44 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • SZYMAŃSKI Jarosław Sylwester, zam. Mielnik, wiek: 50 (KWW - Wiesław Sawa)
  • WIERZBA Andrzej, zam. Mielnik, wiek: 35 (KWW Niezależny Mielnik)

Okręg wyborczy nr 7 (Mielnik:ul. Górna, ul. Popław, ul. Sadowa, ul. Zaszkolna, ul. Brzeska od Nr 118 do Nr 166 (nr parzyste) od Nr 81 do Nr 99 (nr nieparzyste), ul. Zamkowa, ul. Ścianka, ul. Cerkiewna):

  • CHARKIEWICZ Maria, zam. Mielnik, wiek: 54 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • SZULC Małgorzata Maria, zam. Mielnik, wiek: 52 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • BARANOWSKI Ryszard, zam. Mielnik, wiek: 69 (KWW Zdzisława Szarek)
  • TERPIAŁ Janusz Stanisław, zam. Mielnik, wiek: 66 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • BUKREWICZ Mateusz, zam. Mielnik, wiek: 22 (KWW Czas na Młodych Mielnik)
  • NOWACKI Karol Jan, zam. Mielnik, wiek: 45 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • WARSZYCKI Adam, zam. Mielnik, wiek: 23 (KWW - Wiesław Sawa)
  • KASPERUK Sławomir, zam. Mielnik, wiek: 39 (KWW Niezależny Mielnik)

Okręg wyborczy nr 8 (Mielnik:ul. Miodowa, ul. Polna, ul. Wesoła, ul. Zacisze, ul. Brzeska od Nr 168 do Nr 232 (nr parzyste) od Nr 101 do Nr 153 (nr nieparzyste), ul. Tarniny, Grabowiec):

  • KIERKOWICZ Jerzy, zam. Mielnik, wiek: 60 (KWW Przyjaciół Mielnika)
  • BAJENA Tomasz, zam. Mielnik, wiek: 37 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • IWANOWSKI Marek, zam. Mielnik, wiek: 48 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • KRÓL-SYMONOWICZ Sylwia, zam. Mielnik, wiek: 34 (KWW Zdzisława Szarek)
  • TOBOTA Kazimierz, zam. Mielnik, wiek: 66 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • ZWIERZYŃSKI Kazimierz, zam. Mielnik, wiek: 72 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • MIROWSKI Marek, zam. Mielnik, wiek: 62 (KWW - Wiesław Sawa)

Okręg wyborczy nr 9 (Niemirów: ul. Brzeska, ul. Cmentarna, ul. Kapliczysko, Plac ks. Michała Olszewskiego, Plac Wyzwolenia, ul. Szpitalna, ul. Zamkowa):

  • PYTEL Sławomir, zam. Kudelicze, wiek: 54 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • PATKOWSKI Józef, zam. Niemirów, wiek: 36 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • BUTKIEWICZ Franciszek, zam. Niemirów, wiek: 49 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • SAWA Wacław, zam. Mielnik, wiek: 81 (KWW - Wiesław Sawa)

Okręg wyborczy nr 10 (Sutno):

  • MALON Wacław Antoni, zam. Sutno, wiek: 47 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • MORMOL Maciej, zam. Sutno, wiek: 41 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)

Okręg wyborczy nr 11 (Osłowo, Wajków):

  • BONDA Barbara, zam. Osłowo, wiek: 38 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • DROZDOWSKI Stanisław, zam. Wajków, wiek: 51 (KWW Zdzisława Szarek)
  • WEREMJEWICZ Jerzy, zam. Osłowo, wiek: 52 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • SOBOTA Zofia, zam. Wajków, wiek: 41 (KWW PomysłnaMielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 12 (Moszczona Królewska, Końskie Góry):

  • SELWESTROWICZ Jarosław, zam. Moszczona Królewska, wiek: 44 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • TROC Stefan, zam. Moszczona Królewska, wiek: 51 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • SZPAKOWSKI Piotr Franciszek, zam. Moszczona Królewska, wiek: 54 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • ŁUBKO Barbara, zam. Moszczona Królewska, wiek: 41 (KWW PomysłnaMielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 13 (Maćkowicze, Stankowicze, Kudelicze, Olchowicze):

  • PAŹDZIOR Marek, zam. Kudelicze, wiek: 35 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • DACIUK Anna, zam. Stankowicze, wiek: 46 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • IWANOWSKA Beata Anna, zam. Maćkowicze, wiek: 37 (KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy)
  • PANASIUK Galina, zam. Kudelicze, wiek: 52 (KWW Zdzisława Szarek)
  • PURA Paweł Grzegorz, zam. Maćkowicze, wiek: 27 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • BOBIŃSKI Tadeusz, zam. Kudelicze, wiek: 47 (KWW PomysłnaMielnik.pl)

Okręg wyborczy nr 14 (Radziwiłłówka):

  • DZWONNIK Henryk, zam. Radziwiłłówka, wiek: 60 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • BUJANOWICZ Jan, zam. Radziwiłłówka, wiek: 48 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • POGREBNIAK Olga, zam. Radziwiłłówka, wiek: 69 (KWW Wspólnota Gminy Mielnik)
  • SZTEJMIEC Teresa, zam. Radziwiłłówka, wiek: 54 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • MIROWSKI Piotr, zam. Mielnik, wiek: 34 (KWW - Wiesław Sawa)

Okręg wyborczy nr 15 (Homoty, Pawłowicze, Oksiutycze)

  • KAMIEŃSKA Janina, zam. Kudelicze, wiek: 51 (KWW Razem dla Gminy Mielnik)
  • KOŻUCHOWSKI Lucjan, zam. Oksiutycze, wiek: 57 (KWW Rozwoju Gminy Mielnik)
  • REMESZ Wiesław, zam. Pawłowicze, wiek: 41 (KWW Zdzisława Szarek)
  • TURCZUK Anna, zam. Homoty, wiek: 27 (KWW PomysłnaMielnik.pl)
  • SAWA Zuzanna Grażyna, zam. Mielnik, wiek: 53 (KWW - Wiesław Sawa)
Zgodnie z Uchwałą Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Mielniku z dnia 22 października 2014r. powołano następujące Obwodowe Komisje Wyborcze:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Wilanowie:

 1. Harbaszewski Bogusław – zgłoszony przez KW Samoobrona (przewodniczący)
 2. Krajewska Barbara – zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska (z-ca przewodniczącego)
 3. Kwiatkowski Radosław – zgłoszony przez KWW Pomysł na Gminę Mielnik.pl
 4. Iwanowski Tomasz – zgłoszony przez KWW Razem dla Gminy Mielnik
 5. Pura Ewelina – zgłoszona przez KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy
 6. Szulc Remigiusz – zgłoszony przez KWW Rozwoju Gminy Mielnik
 7. Pietruczuk Adam – zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 8. Brzeziński Adrian – zgłoszony przez KWW Podlaskie Forum Samorządowe
 9. Wysocki Eugeniusz – zgłoszony przez Wójta Gminy Mielnik

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Mielniku:

 1. Galecka Jolanta – zgłoszona przez KWW Siemiatyckie Samorządowe Porozumienie Wyborcze 2014 (przewodniczący)
 2. Nowacka Joanna – zgłoszona przez KWW Pomysł na Gminę Mielnik.pl (z-ca przewodniczącego)
 3. Smorczewska Małgorzata Jadwiga – zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 4. Cieśluk Alina – zgłoszona przez KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy
 5. Rusnak Barbara – KWW Przyjaciół Mielnika
 6. Harbaszewski Krzysztof Bogusław – KW Samoobrona
 7. Wasilewska Wiesława – KWW Rozwoju Gminy Mielnik
 8. Śledź Judyta – KWW Razem dla Powiatu
 9. Lewkowicz Justyna – zgłoszona przez Wójta Gminy Mielnik

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Moszczonie Królewskiej:

 1. Koroluk Marta Patrycja – zgłoszona przez KWW Siemiatyckie Samorządowe Porozumienie Wyborcze 2014 (przewodniczący)
 2. Strapko Mikołaj – zgłoszony przez KW Samoobrona (z-ca przewodniczącego)
 3. Patkowski Tomasz – zgłoszony przez Podlaskie Forum Samorządowe
 4. Karpiuk Małgorzata – zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. Filipkowski Zbigniew Jan – zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
 6. Gacka Kamila – zgłoszona przez KWW Porozumienie Samorządowo – Ludowe
 7. Terpiłowski Jakub – zgłoszony przez KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy
 8. Gnat Michał – zgłoszony przez KWW Wspólnota Gminy Mielnik
 9. Datczuk Helena – zgłoszona przez Wójta Gminy Mielnik

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Mielniku:

  1. Małgorzata Joanna Szymańska - Przewodniczący
  2. Paweł Pura - Zastępca Przewodniczącego
  3. Mateusz Charko - Członek
  4. Renata Filipiak - Członek
  5. Piotr Karwacki - Członek
  6. Agata Markiewicz - Członek
  7. Bogusława Marks - Członek
  8. Arkadiusz Panasiuk - Członek
  9. Irena Wysocka - Członek

 

Informacje, komunikaty, zawiadomienia i uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Mielniku są dostępne w

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielnik

 

Wizualizacja Wyborów Samorządowych
(Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej)

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information