Logo Gminy Mielnik

Nabór wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych

Jesteś mieszkańcem województwa podlaskiego?Masz ciekawy pomysł, ale nie masz środków na jego realizację? Jest możliwość pozyskania funduszy!Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie - Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, złożone z co najmniej trzech pełnoletnich osób, mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 7000 zł na realizację różnych aktywności (np. festynów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych) w swoich lokalnych społecznościach.W sumie na dotacje w tym Konkursie przeznaczone zostanie 172 575 zł. 

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl .Nabór trwa do 24 lipca 2024 roku do godziny 23.59.

Inicjatywy można realizować od 01.09.2024 do 13.11.2024.Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie https://podlaskielokalnie.pl/ w zakładce Dokumenty.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku https://www.facebook.com/PodlaskieLokalnieMikrogranty żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Zapraszamy także do obejrzenia spotu promocyjnego Podlaskie Lokalnie, w którym pokazujemy, co w ostatnich trzech latach udało się zrobić w ramach programu.

https://www.youtube.com/watch?v=NtrYuS1CFKg

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego

Nabór wniosków 24.06.-24.07 godz.23.59. W środku czerwonego plakatu mapa województa podlaskiego NOWEFIO PODLASKIE LOKALNIE,na około są chmurki z napisami Grupy Nieformalne,Grupy Nieformalne z Patronem,Lokalne Organizacje Pozarządowe.Napis na wsparcie inicjatyw lokalnych,uzyskaj dotację do 7000 zł

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności