//
A
A+
A++
A
A

Logotypy zadania "Zielone technologie w gospodarstwach domowych - wymiana pokrycia dachowego z azbestu na terenie gminy Mielnik"

Projekt pn. "Zielone technologie w gospodarstwach domowych - wymiana pokrycia dachowego z azbestu na terenie gminy Mielnik" mający na celu wymianę pokrycia dachowego z azbestu, polegającą na zwiększeniu masowego wycofywania z użytkowania oraz właściwą utylizację wyrobów zawierających azbest, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Działania objęte projektem polegały na specjalistycznej zbiórce, transporcie, przechowywaniu oraz unieszkodliwianiu azbestu w ilości 120,35 Mg z terenu Gminy Mielnik, która częściowo znajduje się w obszarze chronionym przyrody.

Projekt zrealizowany przez Gminę Mielnik został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu 2. Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r. Celu szczegółowego 2.2 Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Przedsięwzięcia: 2.2.1 Zielone technologie w gospodarstwach domowych na operacje z zakresu typu projektu nr 3 "Wymiana pokrycia dachowego z azbestu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 77 468,82 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 60 414,60 zł.

Projekt został zrealizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Logo Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu"

Falowane arkusze płyt azbestowych ułożone w stosie na trawie obok drzewa. Za drzewem znajduje się ogrodzenie z siatki z otwartą bramę wjazdową. Za siatką widać drogę i budynki z pustaków.

Arkusze płyt azbestowych ułożone w stos na palecie. Całość owinięta jest czarną folią. Paleta stoi obok samochodu ciężarowego, na który nastąpi załadunek azbestu.

Arkusze płyt azbestowych ułożone w stos na palecie. Całość owinięta jest czarną folią. Paleta stoi obok ogrodzenia z siatki. Za paletą dom obity szalówką. Przy domu rosnące kwiaty oraz stoi szpadel.

Falowane arkusze płyt azbestowych złożone na trawie i owinięte czarną folią ułożone w dwóch stosach na trawie. W tle dwa samochody ciężarowe oraz dom obity szalówką dachem z blachy. Na skrzyni ładunkowej jednego samochodu znajduje się stos azbestu owinięty czarną folią.

Wójt Gminy Mielnik informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Mielnik. Dofinansowanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia Zielone technologie w gospodarstwach domowych- wymiana pokrycia dachowego z azbestu. Realizacja niniejszego zadania będzie uzależniona od otrzymania dotacji na wyżej wskazany cel.

Dofinansowaniem zostanie objęty koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów na składowisku w wysokości 100% poniesionych kosztów. Koszt zakupu i montażu nowych pokryć będzie należał do właściciela budynku!

W związku z powyższym właściciele nieruchomości z terenu Gminy Mielnik, którzy posiadają zdjęty i przeznaczony do utylizacji azbest proszeni są o złożenie w Urzędzie Gminy Mielnik, w terminie do dnia 23 października 2020 r. stosownego wniosku wraz z załącznikami. Nie jest konieczne ponowne składanie wniosku przez właścicieli nieruchomości, którzy taki wniosek złożyli, a od których azbest nie został jeszcze odebrany.

Wzór wniosku oraz dokumenty potrzebne do złożenia są dostępne w pokoju nr 6 Urzędu lub na stronie Urzędu Gminy (w zakładce: Ochrona Środowiska - Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 856565867.

Dokumenty do pobrania:

Uwaga mieszkańcy!

W celu oszacowania ilości węgla zwracamy się z prośbą aby mieszkańcy Gminy Mielnik, zainteresowani zakupem węgla po preferencyjnej cenie, wyrazili wstępną chęć kupna węgla na najbliższy sezon grzewczy.

Informuję, że Gmina Mielnik nie otrzymała dotąd żadnych środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku w terminie miesiąca od złożenia wniosku nie jest możliwe.

Wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zostaną zrealizowane bezpośrednio po otrzymaniu środków na ten cel.

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Ryś" w sezonie łowieckim 2022/2023 (skan, PDF - 201 kB)

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Jodła" w sezonie łowieckim 2022/2023 (PDF, 463 kB)

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Dzik" w sezonie łowieckim 2022/2023 (skan, PDF - 2,11 MB)

Zarząd Wspólnoty gruntowej wsi Niemirów zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2022 r. o godzinie 14:45 (I termin), 15:00 (II termin) w Świetlicy Wiejskiej w Niemirowie odbędzie się zebranie członków wspólnoty.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  3. Sprawozdanie Zarządu z bieżącej działalności oraz za rok 2021.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie zebrania.

Wszystkich członków wspólnoty lub pełnomocników (wraz z dokumentem pełnomocnictwa do okazania podczas zebrania) prosimy o przybycie.

Zarząd Wspólnoty Gruntowej wsi Niemirów

Wójt Gminy Mielnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023 w terminie od 14 października do 31 października 2022 r.

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip-ugmielnik.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/uchwaly_rg/projekty_uchwal.html oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, pokój nr 3.

Wyniki konsultacji ujęte będą w uzasadnieniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Mielnik formularza zgłoszenia uwag (DOCX: 14 kB).

Na terenie Gminy Mielnik wyznaczono jeden punkt wydawania preparatu ze stabilnym jodem: Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik.

Tabletki będą wydawane tylko w przypadku skażenia radioaktywnego.

Informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk