Logo Gminy Mielnik

I SESJA IX KADENCJI RADY GMINY MIELNIK

Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Mielnik IX kadencji, zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku, radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
Stanowisko przewodniczącego objęła Pani Małgorzata Pałyga, a wiceprzewodniczącego – Mateusz Łubko. Obrady prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Pan Witold Terebun. Na kandydaturę Pani Małgorzaty Pałygi na stanowisko Przewodniczącej Rady głosowało 8 radnych z 15-osobowego składu. Podczas sesji ślubowanie złożyli Radni Rady Gminy Mielnik: Paweł Bersztolc, Natalia Jurczykowska-Borowska, Gacki Artur, Łubko Mateusz, Tobota Adam, TobotaMaciej, Remesz Wiesław, Sztejmiec Teresa, Panasiuk Arkadiusz, Pałyga Małgorzata, Terebun Witold, Wysocki Robert, Szarek Zdzisław, Butkiewicz Franciszek, Selwestrowicz Jarosław. Przewodnicząca Gminnej Komisji Terytorialnej – Pani Małgorzata Radziszewska, w towarzystwie wiceprzewodniczącej – Pani Marty Patrycji Koroluk – wręczyły nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Podczas wtorkowej sesji ślubowanie złożył również wybrany w ostatnich wyborach samorządowychWójt Gminy Mielnik – dr Marcin Urbański, który kontynuuje zarządzanie gminą na kolejną, drugą kadencję. Ważnym punktem obrad sesji było powołanie komisji stałych Rady Gminy Mielnik oraz wybór Przewodniczących tych komisji w osobach:
1. Teresa Sztejmiec – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
2. Zdzisław Szarek – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
3. Arkadiusz Panasiuk – Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich ;
4. Artur Gacki – Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej;
5. Adam Tobota – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego.

zdjęcie zaprzysiężonych Radnych, Wójta Gminy Mielnik oraz zaproszonych gości.

  

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności