Logo Gminy Mielnik

GMINA MIELNIK NA SZCZYCIE


 Gmina Mielnik zwyciężyła w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego w kategorii "Gminy Wiejskie".  
Nagroda przyznawana jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej!
 Ranking promuje gminy o największym potencjale zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej na przestrzeni lat 2020-2022.
  Na ocenę złożyło się 16 wskaźników m.in. wydatki   budżetów gmin na kulturę   i ochronę dziedzictwa narodowego, odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r., średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022 oraz trzynaście innych.
 Ranking prowadzony przez FRDL jest jednym z najbardziej obiektywnych rankingów, jakie istnieją.
Przede wszystkim dlatego, że opiera się w głównej mierze na danych statystycznych.  
  Ważne podkreślenia jest również to, że Gmina Mielnik zajęła bardzo wysokie drugie miejsce  w klasyfikacji Lider Województwa, ustępując tylko miastu Wysokie Mazowieckie!
 Jest to ogromny sukces   na który pracowało mnóstwo ludzi. Tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu, ciężkiej pracy i zaufaniu mogliśmy wspólnie dotrzeć na sam szczyt.   

https://bialystok.tvp.pl/74603281/liderzy-rankingu

Galeria zdjęć

zdjęcie przdstawia grupę mężczyzn oraz kobiet ubranych w odświętny strój, w rękach trzymają nagrody zdjęcie przedstawia 3 osoby, dwóch mężczyzn i jedną kobietę trzymających nagrody,  ubrani są  w odświętne stroje zdjęcie przedstawia medal w czerwonym pudełku lider województwa podlaskiego na medalu logo województwa podlaskiego zdjęcie przedstawia dyplom dla Gminy Mielnik za zajęcie drugiego miejsca w kategorii lider województwa zdjęcie przedstawia drewnianą statuetkę dla Gminy Mielnik za zajęcie drugiego miesca w kategorii lider województwa 409022389_729375159244076_1331405845461094404_n zdjęcie przedtawia statuetkę Lider Gminy Wiejskiej zdjęcie przedstawia nagrodę w postaci statuetki przyznanej przez Bank Gospodarstwa  Krajowego, statuetka jest koloru białego na drewnianej podstawce zdjęcie przedstawia dyplom dla Gminy Mielnik w kategorii lider powiatowy
powrót do kategorii
Poprzedni

Pozostałe
aktualności