Logo Gminy Mielnik
Powróć do: Dla Mieszkańca

DROGI

Kontakt:

DROGI GMINNE:

Karol Dobrzaniecki 
tel. 85 656 55 871

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIEMIATYCZACH

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253
tel. 85 655 26 80, 85 655 26 34,