Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 17 kwietnia 2024
Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
pochmurno
3°C

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny „Czyste Powietrze”logo krajowego planu odbudowy, flaga Polski obok napis Rzeczypospolita Polska, flaga Unii Europejskiej obok napis sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEu, logo czystego powietrza

Informujemy, że Gmina Mielnik przystąpiła do programu "Czyste Powietrze" i w ramach zawartego porozumienia uruchomiono punkt informacyjno- konsultacyjny dotyczący programu. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła, funkcjonujących na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Podstawowe założenia programu Czyste Powietrze:

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
- właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
- wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:
- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
o 1.894,00 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
o 2.651,00 zł – w gospodarstwie jednoosobowym
- Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
o 1.090,00 zł- w gospodarstwie wielorodzinnym,
o 1.526,00 zł- w gospodarstwie jednorodzinnym.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:
- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku),
- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
- numer księgi wieczystej,
- numer działki,
- przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
- wartość dochodu/rodzaj PIT,
- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, -wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),
- załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); - współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.

Warto też wiedzieć, że:
- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania - nie może przekroczyć dwudziestokrotności,
- Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa,
- W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania– gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego - nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Warunki dofinansowania:
- W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.
- W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w takim budynku/ lokalu mieszkalnym.
- Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwałe wyłączone z użytku.
- Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
- Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych (warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła).
- Na przedsięwzięcie realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.: 
1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę
3. nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.

Maksymalne kwoty dofinansowania:
- Podstawowy poziom dofinansowania: do 41 tyś. zł (bez kompleksowej termomodernizacji); do 66 tyś. (z kompleksową termomodernizacją);
- Podwyższony poziom dofinansowania: do 59 tyś. zł (bez kompleksowej termomodernizacji); do 99 tyś. zł (z kompleksową termomodernizacją);
- Najwyższy poziom dofinansowania: do 79 tyś. zł (bez kompleksowej termomodernizacji); do 135 tyś. zł (z kompleksową termomodernizacją);
Program „Czyste Powietrze” w Gminie Mielnik:
Liczba wniosków o dofinansowanie: 30
Liczba przedsięwzięć zakończonych: 11
Kwota wypłaconej dotacji: 457 859 zł 
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" dostępne są na stronach:
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://wfosigw.bialystok.pl/czyste-powietrze/
Wszystkich zainteresowanych warunkami Programu oraz złożeniem wniosku o dotację zapraszamy do pokoju nr 6 w budynku Urzędu Gminy Mielnik lub do kontaktu pod nr telefonu: 856565867, mail: m.koroluk@mielnik.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 - 15:00.

Osoba do kontaktu: Marta Koroluk

Do pobrania:
Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego  (DOCX, 59 kB)
Komunikat "Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła" (PDF, 215 kB)

logo czyste powietrze biały domek na niebieskim tle

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.