Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityka Cookies oraz Polityką Prywatności serwisu Gminy Mielnik.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Badania Archeologiczne

W latach 1959-1961 w rejonie Góry Zamkowej w Mielniku zostały przeprowadzone sondażowe badania archeologiczne. Prace prowadziła Irena Górska. W latach 1985-1987 r. na tym samym terenie badania prowadził Łukasz Rejniewicz. Odkryto materiał datowany na XI wiek. Według Ireny Górskiej na terenie wzgórza zamkowego i sąsiedniego (obecnie cerkiewnego) mogło funkcjonować równocześnie kilka osad. W trakcie badań z lat 80-tych znaleziono m.in. renesansowe kafle z ornamentem o tematyce roślinnej oraz kafle z monogramen A.S. (Sigismundus Augustus) w lustrzanym odbiciu. Ratownicze badania wykopaliskowe 2 kurhanów ze śladami ciałopalenia datowanych na przełom X/XI w. w Osłowie przeprowadziła również I. Górska w 1960 r. W 1974 r. badała ona także sondażowo grodzisko wczesnośredniowieczne w Niemirowie. Prospekcje powierzchniowe metodą AZP (Archeologicznego Zdjęcia Polski) w latach 1979-1982 i 1998 na terenie Gminy Mielnik prowadzili: K. Bieńkowska, K. Burek, A. Jaskanis, D. Jaskanis, J. Jaskanis, M. Kulisiewicz, A. Kruk, L. Pawlata i U. Stankiewicz. W ich wyniku zewidencjonowano ponad 150 stanowisk archeologicznych poświadczających osadnictwo od najstarszych okresów epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Najstarsze, uchwytne ślady pobytu człowieka na terenie dzisiejszej gminy Mielnik znaleziono w okolicach Stankowicz. Materiał krzemienny z tamtego rejonu pochodzi z okresu 12000-8000 p.n.e. W trakcie badań powierzchniowych prowadzonych metodą AZP odkryto 20 stanowisk archeologicznych o metryce „brązowej” (ok. 1800/1700-750 p.n.e.). Zlokalizowano je głównie w rejonie Mielnika, Maćkowicz, Niemirowa, Osłowa i Wajkowa. Osadnictwo z pierwszych wieków naszej ery stwierdzono na stanowiskach archeologicznych w okolicach Niemirowa, Sutna, Osłowa, Mielnika, Wajkowa i Wilanowa. Do najciekawszych należy cmentarzysko kultury przeworskiej (ok. 200/100 p.n.e – pocz. 200 r. n.e.) w Niemirowie. W 1984 r. ratownicze badania wykopaliskowe prowadził L. Pawlata, zaś w 1985 – B. Czarnecka i K. Izak z Muzeum Okręgowego w Białymstoku. W ich trakcie odkryto 10 grobów ciałopalnych, 19 jam oraz fundamenty nowożytnego budynku związanego ze stanowiskiem artyleryjskim z okresu II wojny światowej. W 2015 r. na terenie mielnickiego parku przeprowadzono badania archeologiczne, we współpracy Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierowali nimi dr Michał Dzik i mgr Grzegorz Śnieżko. Poza pracami w rynku dr Łukasz Miechowicz z IAE PAN rozpoznał wykopaliskowo stanowisko archeologiczne znajdujące się na łąkach Sutna. Na mielnickim rynku wykonano łącznie 65 odwiertów. Najstarszym, odkrytym na rynku śladem działalności ludzkiej jest warstwa pożarowa zalegająca na głębokości blisko trzech metrów. Do oczyszczania terenu ogniem doszło prawdopodobnie między poł. XII a poł. XIII w. Ślady użytkowania badanej przestrzeni pochodzą jednak dopiero z XV w. Jeżeli chodzi o Sutno, znajdują się tam dwa kopce. Badania udokumentowały obecność osadnictwa w tym miejscu zarówno w pradziejach, gdy teren ten służył zapewne jako ciałopalne cmentarzysko, jak też w średniowieczu, kiedy istniała tu nadbużańska osada. Kolejne badania archeologiczne zostały przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2017 roku pod kierunkiem Grzegorza Śnieżko z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Poza pracami w rynku rozpoznano także m.in. obszar dawnego podzamcza zlokalizowany na terenie mielnickiej „Góry Zamkowej” oraz „Górę Zamkową” w Niemirowie. W przypadku rynku wśród najstarszych śladów działalności ludzkiej znajduje się warstwa pożarowa, która powstała zapewne w pierwszej połowie XIII wieku. Kolejne relikty ludzkiej obecności pochodzą z XV wieku. Badania wykopaliskowe przyniosły łącznie 7 051 zabytków ruchomych różnych kategorii. Najliczniejszą grupę stanowią fragmenty naczyń glinianych (4 070 ułamków). Na kolejnym miejscu są kości zwierzęce (2 666). Zdecydowanie mniej zaś było zabytków z żelaza i metali kolorowych. Pracami objęto również Niemirów, a dokładniej znajdujący się w jego zachodniej części pagórek zwany „Górą Zamkową”. Rozpoznano część niemirowskiej „Góry Zamkowej” bez wbijania szpadla w ziemię, wykonując prospekcję metodami elektrooporową i geomagnetyczną. Pierwsza polega na „prześwietleniu” ziemi na głębokość około 1 metra impulsami elektrycznymi, druga zaś na lokalizowaniu anomalii magnetycznych gruntu. Ich wyniki wskazały m.in. że w jednym miejscu pod powierzchnią mogą zalegać relikty spalonej konstrukcji drewnianej. W 2022 r. w Mielniku trwały prace budowlane związane z rewitalizacją centrum miejscowości. Urząd Gminy Mielnik zawarł umowę o wykonanie nadzoru z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W terenie badaniami kierował pracownik tego Instytutu, dr Grzegorz Śnieżko. Z wykopów wydobyto wiele ciekawych artefaktów pochodzących z różnych okresów historycznych. Wśród nich są monety z XVI i XVII wieku, fragmenty ozdób i narzędzi użytkowych, ceramika, fragmenty kafli.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.