Logo Gminy Mielnik
Powróć do: Dla Mieszkańca

GOSPODARKA ODPADAMI

Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać w kasie
Urzędu Gminy Mielnik lub na konto bankowe: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/urzad_gminy/ 

więcej informacji na temat Gospodarki odpadami w menu po lewej stronie.