Logo Gminy Mielnik
Powróć do: Dla Mieszkańca

PODATKI

Przepisy gminne niezbędne do złożenia deklaracji podatkowych za 2024 r. w Urzędzie Gminy Mielnik:
Podatek od nieruchomości: 

Podatek od nieruchomości:
Uchwała nr XLI/309/23 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVI/188/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr X/66/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Podatek rolny:
Uchwała nr XLI/311/23 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024


Podatek od środków transportowych:
Uchwała nr XLI/310/23 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Przepisy określające wzory oraz sposób przesyłania informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 01.07.2019 r.:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1153),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1185),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1154).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  (Dz. U. z 2018 r. 2436)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1353).

Formularze informacji i deklaracji są udostępnione przez Ministerstwo Finansów na stronie: www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze