Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityka Cookies oraz Polityką Prywatności serwisu Gminy Mielnik.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Bezpieczeństwo

Straż Graniczna

Straż Graniczna -granice istnieją odkąd człowiek po raz pierwszy uniósł wzrok i określił, że to co widzi to jego domena. Od zarania dziejów  też są one strzeżone. Pierwotnie przez powszechne pospolite ruszenie, z czasem przez coraz bardziej wyspecjalizowane formacje. Dziś nawet wśród najbardziej prymitywnych ludów da się wyróżnić grupę wojowników zajmujących się jedynie pilnowaniem aby rodzinna wieś była bezpieczna. Społeczeństwa rozwinięte, wśród których specjalizacja jest chlebem powszednim już dawno wykształciły swoje formacje wojskowe i policyjne zajmujące się jedynie ochrona granicy państwowej.
Rzeczypospolita Polska również posiada formację wyspecjalizowaną do ochrony granicy państwowej – jest nią STRAŻ GRANICZNA. Straż Graniczna została powołana 16 maja 1991 roku na mocy Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.). Jest formacją jednolitą, uzbrojoną i umundurowaną, utworzoną do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz do organizowania i prowadzenia kontroli ruchu granicznego. Ze względu na przyznane uprawnienia, Straż Graniczna ma charakter formacji policyjnej. 
Do najważniejszych zadań Straży Granicznej należą m.in.:
- ochrona granicy państwowej,
- organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego,
- wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz,
- przeciwdziałanie przestępczości – rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz - ściganie ich sprawców (m.in. dotyczących przekraczania granicy państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przemieszczania przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii),
- wydawanie decyzji dotyczących wjazdu cudzoziemców na teren RP, zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej,
- przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w przejściach granicznych oraz w  środkach transportu w komunikacji międzynarodowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie samolotów pasażerskich,
- ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym,
- przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem,
- nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przepisów obowiązujących na tych obszarach,
- ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej,
- zapobieganie nielegalnemu transportowaniu przez granicę państwową odpadów szkodliwych, substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych.
https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/placowki/placowka-sg-w-mielniku/11538,Placowka-SG-w-Mielniku.html
Oto kilka informacji, które przydadzą się Państwu podczas pobytu na naszym terenie.
Wjeżdżając na teren gminy Mielnik i Nurzec Stacja, przebywacie Państwo w rejonie służbowej odpowiedzialności  Placówki Straży Granicznej w Mielniku, której zasięg działania obejmuje poza ww gminami obszar powiatu siemiatyckiego i która ochrania odcinek granicy państwowej  z Republiką Białorusi. Wjeżdżając na nasz teren zauważycie Państwo przy głównych drogach tablice informacyjne   z napisem „STREFA NADGRANICZNA”.
„Strefa Nadgraniczna” – to obszar  gmin przyległych do granicy państwowej,  a na odcinku morskim - do brzegu morskiego. Jeżeli szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się do strefy nadgranicznej obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego.
Poruszając się po „Strefie nadgranicznej” możecie Państwo napotkać umundurowanych funkcjonariuszy stojących przy oznakowanym samochodzie, motocyklu lub poruszających się pieszo dających sygnał do zatrzymania.
Wówczas należy: - zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik, kluczyki wyjąć ze stacyjki i położyć na podszybiu samochodu,
- na żądanie funkcjonariusza okazać: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu i potwierdzenie opłacenia  składki OC, dokument tożsamości (w tym i pasażerowie),
- podać cel lub charakter pobytu strefie nadgranicznej czy w pobliżu granicy państwowej.
Szanowni Państwo – możecie się również spotkać z funkcjonariuszami nieumundurowanymi (w ubiorze cywilnym) wykonującym czynności służbowe. Taki funkcjonariusz przed przystąpieniem do czynności służbowych okaże Państwu legitymację służbową, przedstawi się ze stopnia, imienia i nazwiska oraz poda z jakiej jest granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. Wówczas na żądanie funkcjonariusza należy okazać: prawo jazdy (osoba kierująca pojazdem), dokument tożsamości (w tym i pasażerowie), dowód rejestracyjny pojazdu, potwierdzenie opłacenia składki OC, jak też podać cel lub charakter pobytu w pobliżu granicy państwowej czy strefie nadgranicznej.
Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej są również uprawnieni do kontroli stanu technicznego pojazdu oraz jego wyposażenia (np. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, fotelik dla dziecka) - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.12.2002r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 144 z dnia 31.01.2003r.).
Natomiast przebywając w rejonie granicy państwowej musicie Państwo wiedzieć, że:
„GRANICA PAŃSTWA” to powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od pełnego morza. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi.
Granica oznakowana jest słupami granicznymi -  polskim i białoruskim, usytuowanymi wzdłuż granicy w odległości kilkuset metrów, a linię granicy państwowej wytycza umiejscowiony po miedzy tymi słupami tzw. „monolit”.
O pobycie w rejonie granicy państwowej informować będzie Państwa tablica informacyjna z napisem „GRANICA PAŃSTWA PRZEKRACZANIE ZABRONIONE”.
Linię granicy państwowej poprzedza „Pas Drogi Granicznej” - o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego i oznakowany również tablicą informacyjną z napisem „PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE”
Musicie państwo wiedzieć, że na terenie służbowej odpowiedzialności placówki tj. obszarze Gminy Mielnik i Gminy Nurzec Stacja obowiązuje całkowity zakaz przebywania na pasie drogi granicznej wprowadzony Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego.
Niezastosowanie się do zakazu wejścia na pas drogi granicznej jest wykroczeniem z art. 54 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny do 500 zł.
Natomiast przekroczenie granicy państwowej w miejscach niedozwolonych (tj. poza przejściem granicznym) jest naruszeniem prawa zagrożone sankcją kary grzywny - art. 49a. § 1, § 2 kodeksu wykroczeń – do 500 PLN.
Nie wolno również:
- niszczyć, uszkadzać, usuwać znaków i urządzeń granicznych,
- bezpośrednio komunikować się przez granicę państwową oraz przerzucać i przejmować przez linię graniczną jakiekolwiek przedmioty rozpalanie ognisk w bliskim sąsiedztwie granicy państwowej,
Nie stosowanie się do powyższego może skutkować naganą, karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2 (art. 277 kodeksu karnego i art. 54 kodeksu wykroczeń).
Osoby, które przybywają do strefy nadgranicznej w celu uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb muszą pamiętać o przepisach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w  sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb , a przede wszystkim, że: prawianie turystyki, sportu i połowu ryb z wykorzystaniem sprzętu pływającego w strefie nadgranicznej na wodach granicznych może odbywać się do granicy państwowej tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, zamiar wykonywania polowania w strefie nadgranicznej na obszarze gmin przyległych do granicy państwowej, podlega zgłoszeniu właściwemu komendantowi placówki Straży Granicznej.
Zgłoszenie o zamiarze wykonywania czynności o których mowa w strefie nadgranicznej -  zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - ma obowiązek osoba fizyczna, a w przypadku imprez zorganizowanych - jej organizator, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy. W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności, problemów związanych z pobytem Państwa w strefie nadgranicznej, lub w celu uzyskania informacji o zasadach obowiązujących w rejonie przygranicznym możecie państwo zgłosić się do funkcjonariusza Straży Granicznej napotkanego w terenie, jak również do Placówki Straży Granicznej w Mielniku.  Natomiast gdy Państwo jesteście świadkami przestępstwa, wykroczenia oraz  zauważenia osób podejrzanych, prosimy o niezwłoczny kontakt również z patrolem Straży Granicznej lub telefonicznie z Placówką Straży Granicznej w Mielniku.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.