Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityka Cookies oraz Polityką Prywatności serwisu Gminy Mielnik.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Projekty realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa

Zabezpieczenie budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku

Pełna nazwa zadania: Zabezpieczenie budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Edycja RPOZ/2022
Status: projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 1 021 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 000 000,00 PLN
Krótki opis projektu: W ramach wniosku planuje się objęcie działaniami konserwatorskimi budynku zabytkowej plebanii z drugiej połowy XVIII, wpisanego do wykazu zabytków nieruchomych województwa podlaskiego nr rej.: 301 z 25.11.1966 r., położonego na terenie grodziska zwanego „Górą Zamkową” w Mielniku. Budynek plebanii, usytuowany tuż przy ruinach kościoła, wymaga aktualnej ekspertyzy technicznej, programu prac konserwatorskich oraz przeprowadzenia prac konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem obiektu. Budynek zachowany jest w miarę dobrym stanie, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich będzie mógł być przywrócony do korzystania. Obszar grodziska stanowi własność Diecezji Drohiczyńskiej, ale w ramach porozumienia został przekazany Gminie Mielnik do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, konserwatorskich i robót budowlanych mających na celu ochronę zabytków na tym terenie. Ze względu na ogromną wartość historyczną całego grodziska oraz walory widokowe na rzekę Bug teren ten jest bardzo licznie odwiedzany przez turystów. Wnioskowane dofinansowanie obejmuje: koszt wykonania ekspertyzy dla zabytku, koszt opracowania programu prac konserwatorskich, koszt przeprowadzenia prac konserwacyjnych zabytku budynku plebanii – wykonanie robót budowlanych służących do przywrócenia budynku do korzystania w celu utworzenia w tym budynku centrum informacji turystycznej (roboty budowlane zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich, wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz wyposażenie budynku) oraz koszt nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami.
Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej w Mielniku

Pełna nazwa zadania: Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej w Mielniku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 6PGR/2023
Status: projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 5 110 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 5 000 000,00 PLN
Krótki opis projektu: Zakres zadania obejmuje następujące działania:
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku: przebudowa kotłowni gazowej obejmująca m.in. wymianę kotłów, zabezpieczeń, sterowania, budowę nowego komina, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie elewacji zewnętrznej budynku, naprawa dachu na budynku szkoły i hali sportowej, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na LED, remont łazienek, w tym dostosowanie jednej do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont mieszkania służbowego w celu udostępnienia nauczycielom, remont klatki schodowej i piwnic w części administracyjnej budynku;
Modernizacja budynku gminnego przy ul. Bugowej 10 w Mielniku: zakres prac obejmuje zmianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem oraz wymianą orynnowania, docieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych wraz wymianą elewacji, modernizację instalacji co wraz wymianą kotłów gazowych, wymiana części drzwi zewnętrznych, izolacja tarasów, wymiana nawierzchni tarasów wraz z wymianą barierek, remont pomieszczeń garaży na pojazdy i łodzie gaśniczo – ratownicze OSP, remont pomieszczeń na parterze budynku (świetlica, łazienki, dyżurka kierowców OSP), montaż podnośnika (platformy) pionowego dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia na LED oraz częściowa wymiana istniejącej instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynku, montaż klapy oddymiającej na klatce schodowej w budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku, m.in. wymiana ogrodzenia, budowa schodów, remont pomieszczeń śmietnika.
Modernizacja zabytkowego budynku szkoły w Tokarach 

zdjęcie przedstawia logo Polskiego Ładu, flagę Polski, godło Polski oraz logo banku gospodarstwa krajowego
Pełna nazwa zadania: Modernizacja zabytkowego budynku szkoły w Tokarach
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Edycja 2RPOZ/2022
Status: projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 511 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN
Krótki opis projektu: Budynek szkoły w Tokarach z 1935 r. wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego pod nr rej.: A-501 z 31.12.1986. Od kilkunastu lat budynek pełni funkcję świetlicy wiejskiej sołectwa Tokary. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje:
1. wymianę pokrycia dachowego, orynnowania, konserwację drewnianych elementów konstrukcji dachowej, montaż instalacji odgromowej;
2. przebudowę kominów spalinowych i wentylacyjnych;
3. naprawę okien;
4. remont łazienki wraz z wymianą okładzin, instalacji i armatury;
5. wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych, odnowienie ścian wewnętrznych, częściową wymianę kasetonów sufitowych w pozostałych pomieszczeniach budynku;
6. wymianę oświetlenia na ledowe.
Remont dróg utwardzonych w gminie Mielnik 
zdjęcie przedstawia logo Polskiego Ładu, flagę Polski, godło Polski oraz logo banku gospodarstwa krajowego
Pełna nazwa zadania: Remont dróg utwardzonych w gminie Mielnik
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 8/2023
Status: projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 10 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 9 500 000,00 PLN
Krótki opis projektu: Zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni poprzez wstępne wyrównanie podbudowy masą bitumiczną a następnie wykonanie nowej warstwy z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości ok. 6-8 cm. Wykaz dróg przewidzianych do remontu:
Drogi gminne:
1. Droga nr 109603B w Niemirowie (ul. Cmentarna) – długość odcinka ok. 0,580 km,
2. Droga nr 109637B w Niemirowie (ul. Brzeska + łącznik Brzeska-Cmentarna) – długość odcinka ok. 0,350 km,
3. Droga nr 109630B w Tokarach– długość odcinka ok. 0,312 km,
4. Droga nr 109631B w Tokarach – długość odcinka ok. 0,137 km,
5. Droga nr 109632B w Tokarach – długość odcinka ok. 0,400 km.
Drogi powiatowe, zgłaszane przez Gminę Mielnik na podstawie porozumienia Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Mielnik w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości powiatu siemiatyckiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (zgoda na przejęcie zadania publicznego: uchwała Rady Gminy Mielnik Nr XXXIX/301/23 z dnia 11.08.2023 r.)
1.Droga powiatowa nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik – długość odcinka ok. 3,838 km,
2.Droga powiatowa nr 1785B na odcinku w miejscowości Mętna – długość odcinka ok. 0,500 km.
Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów 

 zdjęcie przedstawia logo Polskiego Ładu, flagę Polski, godło Polski oraz logo banku gospodarstwa krajowego

Pełna nazwa zadania: Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 1/2021
Status: projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 5 147 500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 500 000,00 PLN
Krótki opis projektu: Planuje się budowę utwardzonego placu miejskiego o powierzchni do 2500m2 wraz z dojściami utwardzonymi, budowę wodotrysku w formie fontanny posadzkowej, budowę przyłącza wodnego i kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia terenu, budowę systemu monitoringu, instalację elementów małej architektury (części: sportowa, rekreacyjna, wypoczynkowa), remont istniejącej piwnicy na cele wystawiennicze, budowę schodów do piwnicy, budowę platformy scenicznej na fundamentach piwnicy, remont nawierzchni drogi publicznej (gminnej) wokół parku – ok. 250 mb, budowę przejść dla pieszych, ułożenie chodnika oraz pionowe i poziome oznakowanie przejść dla pieszych w celu powiązania komunikacyjnego wejść/wyjść z rewitalizowanej przestrzeni parku z sąsiadującą drogą publiczną, zabezpieczenie ruin zabytkowych piwnic odkrytych na rewitalizowanym terenie przy prowadzonych robotach ziemnych, wykonanie systemu nawadniania roślin nasadzonych w ramach zleconego zadania inwestycyjnego, mającego na celu utrzymanie roślinności we właściwej kondycji poprzez automatyczny system zraszania, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych otwartego wylotu kanału deszczowego, znajdującego się w obrębie rewitalizowanego obszaru, poprzez wbudowanie doziemnego zbiornika na deszczówkę.
Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Mielnik 
zdjęcie przedstawia logo Polskiego Ładu, flagę Polski, godło Polski oraz logo banku gospodarstwa krajowego

Pełna nazwa zadania: Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Mielnik
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2/2021
Status: projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 5 200 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 940 000,00 PLN
Krótki opis projektu: Planowana inwestycja obejmuje następujący zakres zadań:
- modernizację ujęcia wody
- modernizację hydroforni
- zwiększenie magazynów wody czystej
- wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ujęcia wody i hydroforni.
- stworzenie opomiarowania sieci wodociągowej wraz z inteligentnym systemem zarządzania i wykrywania awarii na terenie całej gminy Mielnik
- stworzenie zdalnego systemu rozliczania odbiorców (wymiana wszystkich wodomierzy) na terenie całej gminy Mielnik
- modernizację sieci wodociągowej na terenie całej gminy Mielnik
- budowę nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Mielnik.
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Mielnik 

zdjęcie przedstawia logo Polskiego Ładu, flagę Polski, godło Polski oraz logo banku gospodarstwa krajowego

Pełna nazwa zadania: Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Mielnik
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2/2021
Status: projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 7 800 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7 000 000,00 PLN
Krótki opis projektu: Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje następujący zakres zadań: projekt oraz budowę stacji bazowych we wszystkich miejscowościach gminnych w celu utworzenia aktywnego zarządzania oświetleniem ulicznym modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego: wymiana istniejących opraw sodowych na sterowalne oprawy LED (ok. 600 szt.) oraz dostosowanie do inteligentnej sieci oświetleniowej ok. 200 istniejących opraw LED na terenie całej gminy Mielnik rozbudowę istniejącej linii oświetleniowej o nowe punkty oświetlenia ulicznego – słupy oświetleniowe wraz z sterowalnymi oprawami LED (na podstawie posiadanych przez Gminę pozwoleń na budowę m.in. w Mielniku – ul. Brzeska, Przemysłowa, Graniczna, Wajkowska oraz w miejscowościach Adamowo, Osłowo, Koterka) projekt budowlany wraz z budową linii oświetlenia drogowego – słupy oświetleniowe wraz ze sterowalnymi oprawami LED: w Mielniku – ul. Sadowa, Dębowa, Stary Trakt, Zamkowa oraz w miejscowościach: Pawłowicze, Radziwiłłówka, Kudelicze, Oksiutycze, Adamowo–Zastawa, Adamowo, Wilanowo, Tokary.
Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zdjęcie przedstawia logo Polskiego Ładu, flagę Polski, godło Polski oraz logo banku gospodarstwa krajowego

Pełna nazwa zadania: Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 3PGR/2021
Status: projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 2 035 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 994 000,00 PLN
Krótki opis projektu: Inwestycja obejmuje wykonanie remontu/przebudowy części budynku zlokalizowanego przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu przeniesienia do tej lokalizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku. Aktualnie w część budynku znajduje się Dzienny Dom Pomocy (ok. 2/3 powierzchni parteru), utworzony w ramach dofinansowania pozyskanego z budżetu państwa oraz z UE. W ramach inwestycji planowana jest realizacja remontu pozostałej części budynku: remont elewacji wraz z dociepleniem pozostałej części budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, montaż centralnego ogrzewania, budowa schodów wewnętrznych i zewnętrznych, zagospodarowanie piwnic i garaży na pomieszczenia GOPS oraz gabinety specjalistów świadczących usługi społeczne dla mieszkańców, np. psycholog, radca prawny, psychiatra. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez urządzenie parkingów, zieleńców, budowę oświetlenia zewnętrznego. W ramach inwestycji planowany jest również montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku oraz zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych.
Budowa ul. Miodowej w Mielniku 
zdjęcie przedstawia logo Polskiego Ładu, flagę Polski, godło Polski oraz logo banku gospodarstwa krajowego

Pełna nazwa zadania: Budowa ul. Miodowej w Mielniku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 8/2023
Status: projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 2 106 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 PLN
Krótki opis projektu: Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej nr 109620 - ul. Miodowej w Mielniku. Zakres prac inwestycyjnych: - wykonanie projektu budowlanego - wykonanie robót ziemnych - budowa obramowania jezdni i nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej - budowa chodnika z kostki brukowej betonowej - budowa zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odwodnienia - wykonanie regulacji wysokościowej istniejących obiektów znajdujących się w pasie drogowym - wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego - obsianie trawą terenów zielonych w pasie drogowym - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania.
Budowa dróg gminnych w Mielniku 
zdjęcie przedstawia logo Polskiego Ładu, flagę Polski, godło Polski oraz logo banku gospodarstwa krajowego

Pełna nazwa zadania: Budowa dróg gminnych w Mielniku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 8/2023
Status: projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 8 425 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 8 000 000,00 PLN
Krótki opis projektu: Inwestycja obejmuje budowę dróg gminnych 1) nr 109620B - ul. Miodowej w Mielniku. Aktualnie droga ma nawierzchnię żwirową Zakres prac inwestycyjnych: - wykonanie projektu budowlanego - wykonanie robót ziemnych - budowa obramowania jezdni i nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej - budowa chodnika z kostki brukowej betonowej – budowa zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odwodnienia - wykonanie regulacji wysokościowej istniejących obiektów znajdujących się w pasie drogowym - wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego - obsianie trawą terenów zielonych w pasie drogowym - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania 2) nr 109619B – ul. Stary Trakt w Mielnik. Aktualnie droga ma nawierzchnię żwirową. Zakres prac inwestycyjnych: - budowa nawierzchni z betonu asfaltowego - budowa chodnika z kostki brukowej betonowej - budowa zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej - budowa, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - wykonanie zieleńców – wykonanie murów oporowych z koszy gabionowych - wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania 3) nr 109612B – ul. Zamkowej w Mielniku. Aktualnie droga ma nawierzchnię żwirową. Droga położona na terenie objętym ochroną Podlaskiego Konserwatora Zabytków jako historyczny układ przestrzenny. Zakres planowanych prac zgodny z zaleceniami konserwatora zabytków:- budowa jezdni z kostki granitowej - budowa chodnika z kostki granitowej - budowa zjazdów indywidualnych z kostki granitowej – budowa sieci kanalizacji deszczowej - wykonanie zieleńców - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej - wykonanie murów oporowych z koszy gabionowych - wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej 
zdjęcie przedstawia logo program odnowy wsi województwa podlaskiego oraz logo Urzędu Marszałkowskiego

Pełna nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś"
Status: 08.05.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie zrealizowano
Wartość projektu: 73 886,10 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 58 745,89 zł
Wartość dofinansowania: 29 327,00 zł
Krótki opis projektu: Przedmiotem zadania jest modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej. Zadanie współfinansowane również ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Moszczona Królewska. Zakres prac modernizacyjnych:
1. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 7,5 kW do produkcji energii na potrzeby budynku świetlicy,
2. Montaż urządzenia klimatyzacji wewnętrznej z funkcją grzania w małej sali spotkań w budynku świetlicy,
3. Odnowienie ścian pomieszczenia małej sali spotkań: usunięcie starej farby, uzupełnienie ubytków, odmalowanie, ułożenie tynku żywicznego na wysokość lamperii,
4. Wymiana drzwi zewnętrznych tylnego wejścia do budynku w celu utrzymania właściwej temperatury pomieszczeń - poprzednio drzwi były nieszczelne i powodowały znaczną utratę ciepła,
5. Wymiana podgrzewacza wody w pomieszczeniu kuchennym na urządzenie o wyższych właściwościach użytkowych,
6. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła typu LED w całym budynku świetlicy.
Remont drogi gminnej nr 109601B - ul. Zamkowej w Niemirowie 

zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski

Pełna nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 109601B - ul. Zamkowej w Niemirowie
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg polegających wyłącznie na remoncie dróg publicznych, edycja 2023
Status: 07.11.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie w trakcie realizacji
Wartość projektu: 641 678,70 zł
Wartość dofinansowania: 385 007,22 zł
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest remont ul. Zamkowej na odcinku 630 mb. Przewiduje się odtworzenie krawężników, wyrównanie profilu drogi, uzupełnienie pobocza i wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm na całym odcinku, na szerokości 5 m (pas ruchu 1x2). Na całym odcinku odtworzone zostanie jednostronne pobocze gruntowe. Dla ruchu pieszego droga posiada chodnik po jednej stronie. Ruch rowerowy po jezdni na ogólnodostępnym pasie ruchu. Odwodnienie drogi: powierzchniowo ściekiem przykrawężnikowym.
Przebudowa drogi gminnej nr 109602B - ul. Szpitalnej w Niemirowie 

zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski

Pełna nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 109602b - ul. Szpitalnej w Niemirowie
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2022
Status: 07.11.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 678 578,70 zł
Wartość dofinansowania: 321 980,00 zł
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku 338 mb od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku zabudowy. Przewiduje się ustawienie krawężników po obu stronach drogi, wykonany zostanie chodnik po stronie lewej oraz zjazdy do posesji. Planuje się wykonanie nowej nawierzchni na całym odcinku 338 mb. W efekcie powstanie droga o bezpiecznej, trwałej nawierzchni, z uregulowaną szerokością drogi, chodnikiem dla ruchu pieszego i zapewnionym spływem wód opadowych ściekiem przykrawężnikowym.
Remont drogi gminnej nr 109640B w Maćkowiczach 

zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski
Pełna nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 109640B w Maćkowiczach
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg polegających wyłącznie na remoncie dróg publicznych, edycja 2023
Status: 07.11.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie w trakcie realizacji
Wartość projektu: 555 578,70 zł
Wartość dofinansowania: 333 347,22 zł
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest remont drogi gminnej nr 109640B w Maćkowiczach na dwóch odcinkach o łącznej długości 605 mb. Przewiduje się odtworzenie podbudowy na krawędziach jezdni, wyrównanie profilu drogi, uzupełnienie poboczy i wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm na dwóch odcinkach. Na obu odcinkach wykonany zostanie remont jezdni na szerokości 5 m (pas ruchu 1x2). Na odcinku nr 1 odtworzone zostanie obustronne pobocze gruntowe, na odcinku nr 2 odtworzone zostanie pobocze jednostronne. Na odcinku nr 2 droga posiada jednostronny chodnik. Ruch pieszy odbywać się będzie chodnikiem lub poboczem. Ruch rowerowy po jezdni na ogólnodostępnym pasie ruchu. Odwodnienie drogi: powierzchniowo do ziemi poza poboczem (w obrębie pasa drogowego).
Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Wilanowie w 2023 roku 

zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski

Pełna nazwa zadania: Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Wilanowie w 2023 roku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021–2025 edycja 2023, Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+"
Status: 26.05.2023 podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 51 004,00 zł
Wartość dofinansowania: 20 400,00 zł
Krótki opis projektu: W ramach zadania publicznego planuje się realizację następujących działań:
1. zajęcia plastyczne i rękodzielnicze;
2. aktywizacja ruchowa i poprawianie kondycji fizycznej, organizacja ćwiczeń fizycznych ze specjalistą w tym zakresie;.
3. zajęcia kulinarne;
4. spotkania z lekarzami;
5. zajęcia muzyczne;
6. wyjazd integracyjny wraz z ofertą kulturalną;
7. organizacja innych zajęć z zakresu zainteresowań zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami grupy seniorów uczestniczących w projekcie.
Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Niemirowie w 2023 roku
zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski
Pełna nazwa zadania: Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Niemirowie w 2023 roku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021–2025 edycja 2023, Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+"
Status: 26.05.2023 podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 51 004,00 zł
Wartość dofinansowania: 20 400,00 zł
Krótki opis projektu: W ramach zadania publicznego planuje się realizację następujących działań:
- zajęcia plastyczne i rękodzielnicze;
- aktywizacja ruchowa i poprawianie kondycji fizycznej, organizacja ćwiczeń fizycznych ze specjalistą w tym zakresie;.
-zajęcia kulinarne;
spotkania z lekarzami;
- zajęcia muzyczne;
- wyjazd integracyjny wraz z ofertą kulturalną;
- organizacja innych zajęć z zakresu zainteresowań zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami grupy seniorów uczestniczących w projekcie.
Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Mielniku w 2023 roku 
zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski
Pełna nazwa zadania: Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Mielniku w 2023 roku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021–2025 edycja 2023, Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+"
Status: 26.05.2023 podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 165 836,00 zł
Wartość dofinansowania: 36 000,00 zł
Krótki opis projektu: Celem Dziennego Domu jest zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym. Dzienny Dom Senior+ jest miejscem, gdzie seniorzy mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach z zakresu aktywności ruchowej, kulturalnej oraz edukacyjnej. Przygotowano 10 miejsc dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. Placówka czynna 5 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin. W ramach zadania publicznego planuje się realizację następujących działań:
- zajęcia ruchowe 2 razy w tygodniu
- zajęcia plastyczne 2 razy w tygodniu
- zajęcia muzyczne 2 razy w miesiącu
- zajęcia rękodzieła 2 razy w tygodniu
- zajęcia szachowe 1 raz w tygodniu
- dowóz/odwóz i wyżywienie osób objętych opieką.
Przebudowa drogi gminnej nr 109606B - ul. Sadowej w Mielniku 
zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski
Pełna nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 109606B - ul. Sadowej w Mielniku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2020
Status: 21.12.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie
Wartość projektu: 2 264 866,02 PLN
Wartość dofinansowania: 1 126 713,01 PLN
Procent dofinansowania: 50,00 % kosztów kwalifikowalnych
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Sadowej w Mielniku: nowa nawierzchnia asfaltowa, jednostronny chodnik, zjazdy indywidualne, zatoka postojowa dla autobusów.
Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku 
zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski
Pełna nazwa zadania: Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, edycja 2021
Status: 28.12.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 467 510,70 PLN
Wartość dofinansowania: 269 600,00 PLN
Procent dofinansowania: 57,66 %
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku obejmująca m.in. przebudowę nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania, budowę chodników, montaż doświetlenia przejść, umieszczenie drogowych znaków poziomych oraz pionowych w rejonie skrzyżowań, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.
Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku 

zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski

Pełna nazwa zadania: Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, edycja 2021
Status: 28.12.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 508 100,70 PLN
Wartość dofinansowania: 281 600,00 PLN
Procent dofinansowania: 55,42 %
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku obejmująca m.in. przebudowę nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania, budowę chodników, montaż doświetlenia przejść, umieszczenie drogowych znaków poziomych oraz pionowych w rejonie skrzyżowań, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wilanowie 
zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski
Pełna nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wilanowie
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021
Status: 08.07.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt zrealizowany
Wartość projektu: 105 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 84 000,00 PLN
Procent dofinansowania: 80 %
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki Klub Senior+ w Wilanowie. Dotacja przeznaczona zostanie na przebudowę i modernizację pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb Seniorów oraz wyposażenie placówki. Docelowo uruchomionych zostanie 10 miejsc wsparcia dziennego dla osób w wieku 60+ z miejscowości Wilanowo, gmina Mielnik.


zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Niemirowie 
Pełna nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Niemirowie
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020
Status: projekt zrealizowany
Wartość projektu: 148 242,31 PLN
Wartość dofinansowania: 118 593,85 PLN
Procent dofinansowania: 80 %
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki Klub Senior+ w Niemirowie. Dotacja przeznaczona zostanie na przebudowę i modernizację pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb Seniorów oraz wyposażenie placówki. Docelowo uruchomionych zostanie 10 miejsc wsparcia dziennego dla osób w wieku 60+ z miejscowości Niemirów, gmina Mielnik.
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Mielniku 
zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski
Pełna nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Mielniku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021
Status: 08.07.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt zrealizowany
Wartość projektu: 500 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 400 000,00 PLN
Procent dofinansowania: 80 %
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki Dzienny Dom Senior+ w Mielniku. Dotacja przeznaczona zostanie na przebudowę i modernizację budynku w celu dostosowania jej do potrzeb Seniorów oraz wyposażenie placówki. Docelowo uruchomionych zostanie 10 miejsc wsparcia dziennego dla osób w wieku 60+ z terenu Gminy Mielnik. Dzienny Dom Senior+ od 2022 r. funkcjonować będzie 5 dni/tygodniowo w wymiarze 8 godzin dziennie.
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B - ulicy Białej w Mielniku 
zdjęcie przedstwia flagę Polski oraz Godło Polski
Pełna nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B - ulicy Białej w Mielniku
Program dofinansowania: Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2019
Status: 10.10.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie
Wartość projektu: 2 685 973,44 PLN
Wartość dofinansowania: 1 316 563,90 PLN
Procent dofinansowania: 50,00 % kosztów kwalifikowalnych
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka ul. Białej w Mielniku: nowa nawierzchnia asfaltowa, jednostronny chodnik, zjazdy indywidualne, przejście dla pieszych.

 logo Urzędu Marszałkowskiego oraz logo Gminy Mielnik rozbudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż osp

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.