Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 kwietnia 2024
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
pochmurno
1°C

Projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków UE

 Remont sceny plenerowej w Topolinie w Mielniku 

 zdjęcie przedstawia flagę Unii Europejskiej, logo leader programu rozwoju obszarów wiejskich, logo Tygiel Doliny Bugu, logo Urzędu Marszałkowskiego oraz logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pełna nazwa zadania: Remont sceny plenerowej w Topolinie w Mielniku
Program dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego, Cel ogólny 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r., Cel szczegółowy 2.1: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru, Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej
Status: 28.03.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt został zrealizowany
Wartość projektu: 238 992,25 PLN
Wartość dofinansowania: 123 645,00 PLN
Krótki opis projektu: Głównym celem jest poprawienie zewnętrznej estetyki sceny i powiązanie jej z istniejącymi walorami krajobrazowymi oraz dostosowanie sceny do wymogów technicznych oświetlenia i nagłośnienia, wykorzystywanych podczas organizowanych imprez plenerowych. Całość inwestycji położona jest bezpośrednio w tzw. "Topolinie" nad Bugiem - miejscu organizacji większości gminnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej 
Zdjęcie przedstawia flagę Unii Europejskiej oraz logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa zadania: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej
Program dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Status: 23.02.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 4 416 176,63 PLN
Wartość dofinansowania: 3 590 387,50 PLN
Krótki opis projektu: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Mielnik poprzez budowę sieci kanalizacji wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej.
Dostępna Gmina Mielnik 

zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich,  flaga Polski obok napis Rzeczypospolita Polska oraz flagę Unii Europejskiej obok napis Europejski Fundusz Społeczny
Pełna nazwa zadania: Dostępna Gmina Mielnik
Program dofinansowania: Grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Status: 15.11.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt został zrealizowany
Wartość projektu: 100 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN
Krótki opis projektu: Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 30.09.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Mielnik dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. osób z problemami wzroku, słuchu, poznawczymi oraz z ograniczeniami w poruszaniu się poprzez zrealizowanie zaplanowanych
inwestycji w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
Cyfrowa Gmina Mielnik
 
zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich,  flaga Polski obok napis Rzeczypospolita Polska oraz flagę Unii Europejskiej obok napis Europejski Fundusz Społeczny
 Pełna nazwa zadania: Cyfrowa Gmina Mielnik
Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Status: 07.03.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
Wartość projektu: 100 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN
Krótki opis projektu: W ramach realizacji grantu "Cyfrowa Gmina Mielnik" planowane jest wyposażenie Urzędu Gminy Mielnik w urządzenia umożliwiające zdalną pracę pracowników merytorycznych urzędu oraz cyfrową obsługę klientów urzędu a także zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu wzmocnienia zabezpieczenia Urzędu Gminy Mielnik pod kątem ochrony przeciw zagrożeniom cybernetycznym.
Termin realizacji projektu przewidziano do czerwca 2023 r.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Mielnik – etap I
 
zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich,  flaga Polski obok napis Rzeczypospolita Polska oraz flagę Unii Europejskiej obok napis Europejski Fundusz Społeczny
 Pełna nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Mielnik – etap I
Program dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
Status: 05.06.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu: 19 200,00 PLN
Wartość dofinansowania: 15 360,00 PLN
Krótki opis projektu: Celem bezpośrednim projektu jest określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w celu dalszego wdrożenia programów oszczędnego gospodarowania energią, w tym działań termomodernizacyjnych prowadzący do poprawy efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego w Gminie Mielnik
Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
 
 zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich,  flaga Polski obok napis Rzeczypospolita Polska, logo Centrum  Projektów Polska Cyfrowa, flagę Unii Europejskiej obok napis Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Mielnik realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wysokość otrzymanego grantu to 44 960 zł.
Realizacja projektu polega na nabyciu sprzętu komputerowego i przekazaniu go uczniom w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia.
Realizacja projektu polega na nabyciu sprzętu komputerowego i przekazaniu go uczniom oraz nauczycielom w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia.
W ramach otrzymanego grantu zakupiono 12 laptopów oraz 20 routerów. Zakupiony sprzęt został przekazany do Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w celu użyczenia uczniom, by umożliwić zdalną naukę.
Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
 zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich,  flaga Polski obok napis Rzeczypospolita Polska, logo Centrum  Projektów Polska Cyfrowa, flagę Unii Europejskiej obok napis Europejski Fundusz Społeczny
 Gmina Mielnik realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wysokość otrzymanego grantu to 44 100 zł.
Celem projektu jest umożliwienie zdalnego kształcenia nauczycielom i uczniom niemającym warunków technicznych do uczestnictwa w nim.
Realizacja projektu polega na nabyciu sprzętu komputerowego i przekazaniu go uczniom w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia.
W ramach otrzymanego grantu zakupiono 12 laptopów, 12 pakietów programu office, 12 myszek i 12 słuchawek z mikrofonem. Zakupiony sprzęt został przekazany do Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w celu użyczenia uczniom, by umożliwić zdalną naukę.
Zielona energia w gminie Mielnik – część II
zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich, flagę Polski obok napis Rzeczypospolita Polska, logo Urzędu Marszałkowskiego oraz flagę Unii Europejskiej
Pełna nazwa zadania: Zielona energia w gminie Mielnik – cz. II
Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Status: 10.03.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
Wartość projektu: 553 308,37 PLN
Wartość dofinansowania: 214 708,64 PLN
Procent dofinansowania: 75 %
Krótki opis projektu: Strategicznym celem niniejszego projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (powietrza) na terenie gminy, poprzez rozwój wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Realizacja celu przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza wskutek zmniejszenia emisji CO2, pyłów PM2,5 i PM 10 i in. Celem ogólnym projektu jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii wykorzystującej energię słoneczną, poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielnik. Przedsięwzięcie obejmuje:Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,64 kW na gruncie na potrzeby budynku Urzędu Gminy Mielnik
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,78 kW na gruncie na potrzeby budynku Przedszkola w Mielniku
Termin realizacji projektu przewidziano do września 2020 r.
Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w gminie Mielnik 
 zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich, flagę Polski obok napis Rzeczypospolita Polska, logo Urzędu Marszałkowskiego oraz flagę Unii Europejskiej
Ewa Klimaszewska   Opublikowano: 02 grudzień 2019  Odsłony: 12832
 Pełna nazwa zadania: Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w gminie Mielnik
Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu
Status: 11 września 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
Wartość projektu:1 991 019,41 PLN
Wartość dofinansowania: 1 692 366,49 PLN
Procent dofinansowania: 85 % (Unia Europejska)
Krótki opis projektu: Projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-0017/19. Celem projektu jest promocja ochrony unikatowej bioróżnorodności i roślinności kserotermicznej występującej na terenach obszarów chronionych położonych w gminie Mielnik – Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Głogi” oraz Góry Rowskiej w oparciu o atrakcyjną infrastrukturę wykorzystującą naturalne zasoby przyrodnicze. 
Na obszarach objętych projektem występują jedne z nielicznych siedlisk muraw kserotermicznych w Polsce, które są roślinnością charakterystyczną dla klimatu zwrotnikowego. Promocja ochrony bioróżnorodności będzie odbywać się za pomocą powstałej w ramach projektu infrastruktury o funkcjach edukacyjno- poznawczych zlokalizowanej na obszarach chronionych.
W ramach realizacji projektu przewidziano:Budowę ścieżek edukacyjno- poznawczych na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowym „Głogi”. Na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego „Głogi” zaplanowano budowę ścieżek terenowych o długości 3500 m. Ścieżki zostaną wyposażone w elementy małej architektury oraz tablice edukacyjne, które będą miały na celu upowszechnienie wiedzy na temat unikatowej bioróżnorodności występującej na terenie Zespołu.
W trakcie realizacji projektu teren zostanie poddany oczyszczaniu pielęgnacyjnemu w celu wyeksponowania muraw kserotermicznych które w głównej mierze stanowią o wyjątkowości Zespołu oraz stworzenia odpowiednich warunków do ich dalszego rozwoju.
Wykonanie platform widokowych na Górze Rowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (lokalizacja na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu"). Na szczycie góry zaplanowano budowę dwóch platform widokowych. Niżej usytuowana platforma będzie wyposażona w lunetę, dzięki której możliwa będzie obserwacja terenów położonych w dolinie Bugu, obszarów Natura 2000 czy kopalni kredy. Na terenie Góry Rowskiej wyznaczone zostanie również specjalne miejsce dla większych grup, w którym odbywać się będą mogły np. lekcje przyrodnicze. Teren otaczający górę wyposażony w małą architekturę oraz pomoce dydaktyczne (tj. ławki, stoliki, tablice edukacyjne).
Termin realizacji projektu przewidziano do września 2020.
Radosne maluchy w żłobku w gminie Mielnik!
zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich, flagę Polski obok napis Rzeczypospolita Polska, logo Urzędu Marszałkowskiego oraz flagę Unii Europejskiej
Pełna nazwa zadania: Radosne maluchy w żłobku w gminie Mielnik!
Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie
Status: 16 lipca 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
Wartość projektu: 307 953,75 PLN
Wartość dofinansowania: 235 573,75 PLN
Procent dofinansowania: 76,50 %
Krótki opis projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 8 miejsc żłobkowych, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz wzrost aktywności zawodowej 8 osób (7K, 1M), sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Gminy Mielnik (woj. podlaskie) w okresie VIII.18 – VII.20
Przedsięwzięcie obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia do przyjęcia i opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, zatrudnienie kadry do opieki nad dziećmi oraz pokrycie części kosztów utrzymania żłobka.
Termin realizacji projektu przewidziano do lipca 2020.
Inne: Regulamin uczestnictwa w projekcie „Radosne maluchy w żłobku w gminie Mielnik” w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
 Budowa przedszkola gminnego w Mielniku
zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich, flagę Polski obok napis Rzeczypospolita Polska, logo Urzędu Marszałkowskiego oraz flagę Unii Europejskiej
Pełna nazwa zadania: Budowa przedszkola gminnego w Mielniku
 Program dofinansowania:
Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego
Typ projektu nr 1. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego
Status: 23.07.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji 
Wartość projektu: 6 318 867,83 PLN
Wartość dofinansowania:282 676,60 PLN
Procent dofinansowania:18 %
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu pn. „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku” jest budowa nowego budynku przedszkola w Mielniku, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu wokół, w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw.
Zakres inwestycji obejmuje: budowę 1-kondygnacyjnego budynku przedszkola w technologii stalowej modułowej wraz z zapleczem kuchennym i salą konsumpcyjną;
wykonanie przyłączy: gazowego, energetycznego, wodnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
wyposażenie pomieszczeń;
wykonanie placu zabaw;
wykonanie drogi utwardzonej i placu manewrowego.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.
Termin realizacji projektu przewidziano do 31 sierpnia 2018 r.

zdjęcie przedstawia flagę Unii Europejskiej, logo leader programu rozwoju obszarów wiejskich, logo Tygiel Doliny Bugu, logo Urzędu Marszałkowskiego oraz logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie cieku wodnego Rubinek w Mielniku.
Pełna nazwa zadania: Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie cieku wodnego Rubinek w Mielniku
Program dofinansowania:
Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Status: 26.01.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
Wartość projek: 128 082,43 PLN
Wartość dofinansowania: 84 498,00 PLN
Procent dofinansowania: 63,63 %
Krótki opis projektu: Projekt obejmuje budowę stawu kąpielowego o wymiarach ok. 30 x 20m z wykorzystaniem istniejącego cieku wodnego Rubinek, utworzenie plaży nad stawem oraz zagospodarowanie przyległego terenu na cele rekreacyjne. Wykonane zostaną także próg spiętrzający wodę i rów melioracyjny. Miejsce zostanie wyposażone w obiekty małej architektury, m.in. ławeczki, parasole z trzciny, kosze na śmieci. Planowane jest posadzenie drzew i krzewów.
Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, wykorzystującej naturalne walory przyrodnicze rzeki Bug.
Termin realizacji projektu przewidziano do października 2018 r.
Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik.
zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich, flagę Polski obok napis Rzeczypospolita Polska, logo Urzędu Marszałkowskiego oraz flagę Unii Europejskiej
Pełna nazwa zadania: Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik
Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Status: 26.01.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
Wartość projektu: 837 522,55 PLN
Wartość dofinansowania: 604 877,39 PLN
Procent dofinansowania: 78 %
Krótki opis projektu: Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 82 instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców indywidualnych gospodarstw domowych z terenu Gminy Mielnik. Termin realizacji projektu przewidziano do czerwca 2018 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku

zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich, logo Urzędu Marszałkowskiego oraz flagę Unii Europejskiej
Pełna nazwa zadania: Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku.
Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, działanie 6.2 Ochrona wody i gleb
Status: 30.08.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
Wartość projektu: 2 499 388,40 PLN
Wartość dofinansowania:1 728 033,39 PLN
Procent dofinansowania : 85 %
Krótki opis projektu:
W ramach inwestycji planuje się:
Realizację III etapu budowy kanalizacji w Mielniku – tj. budowę 921,00 m kanału, 34 odgałęzień oraz 1 przepompowni indywidualnej,
przebudowę sieci wodociągowej (o długości łącznie 0,85 km) w ulicach: Biała (0,53 km) oraz Duboisa (0,32 km) w Mielniku,
Modernizację ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku tj. przebudowę węzłów wodnych w studniach głębinowych SW1 i SW2 na działce nr 6853 oraz odcinków tłocznych do trójnika połączeniowego, a także modernizację 4 węzłów wodnych w Mielniku, zakup agregatu prądotwórczego.
Dodatkowo przewidziano w projekcie wydatki na nadzór inwestorski oraz sporządzenie studium wykonalności.
Termin realizacji projektu przewidziano od lipca 2017 r. do września 2018 r.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.