Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityka Cookies oraz Polityką Prywatności serwisu Gminy Mielnik.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Projekty zakończone

Budowa Szlaku Informacyjnego w Gminie Mielnik

Pełna nazwa zadania: Budowa szlaku informacyjnego poprzez ustawienie tablic informacyjnych w punktach atrakcyjnych turystycznie w Gminie Mielnik
 Program dofinansowania: Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Koszty kwalifikowane: 21 378,02 zł
Wartość dofinansowania: 12 502,63 zł
Planowane zakończenie: 03.2015 r.
Krótki opis projektu:  operacja swoim zasięgiem obejmować będzie obszar całej Gminy, w szczególności miejscowości takie jak: Mielnik, Sutno, Niemirów, Moszczona Królewska,  Koterka, Adamowo, Radziwiłłówka. W wymienionych miejscowościach zamontowane będą tablice informacyjne przedstawiające krótką historię miejsca, opis najbliższej okolicy, najciekawsze punkty turystyczne do obejrzenia oraz wskazówki gdzie udać się aby dobrze zjeść lub przenocować. To wszystko dodatkowo wzbogacone zostanie o wielkoformatowe mapy wskazujące lokalizację i trasy wędrówki/przejazdu. Dzięki tablicom informacyjnym turyści i inni goście odwiedzający Gminę Mielnik będą mieli pogląd na najciekawsze zakątki i atrakcje turystyczne oferowane przez tutejszych przedsiębiorców.
Projekt obejmuje posadowienie 10 tablic informacyjnych na 10 stelażach (8 stelaży drewnianych o wymiarach 2m x 3m wraz z daszkiem oraz 2 stelaże metalowe).
Na każdej tablicy znajdzie się: krótki opis historyczny lub przyrodniczy miejsca, w którym ustawiona zostanie tablica, kolorowa mapa, na której wskazane zostaną najbliższe atrakcje turystyczne, miejsca godne odwiedzenia, restauracje, hotele, kwatery agroturystyczne (prywatne i samorządowe), ścieżki spacerowe, trasy rowerowe, oferty przedsiębiorców dot. wypoczynku dla turystów i zainteresowanych, m.in. informacja o wypożyczalniach kajaków, rowerów, informacja o parku linowym, saunie nad Bugiem, itp.
- Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik i Radziwiłłówka
W ramach realizacji projektu w pierwszym etapie wybudowano altanę przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziwiłłówka. Altana zajmuje powierzchnię 49 m2 i służy potrzebom mieszkańców wsi i okolic - umożliwia mieszkańcom wsi Radziwiłłówka wspólne spędzanie czasu, organizację imprez, z kolei turystom zapewnia możliwość integracji z mieszkańcami.
Drugi etap obejmował rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Mielnik. Na terenie parku przy Pl. Kościuszki w Mielniku zamontowano: 3 stoliki do gry w szachy i warcaby, 3 stojaki na rowery, odgrodzono tern parku i zieleni od ciągu pieszego poprzez montaż słupków wraz z łańcuchami, wyposażono park w ławki i kosze na śmieci. Remont przeszedł również kamień i tablica pamiątkowa zlokalizowana w centrum parku oraz dokonano nasadzeń nowych krzewów i bylin wieloletnich na podstawie projektu architekta.
Dodatkowo w ramach projektu wymieniono dwa zdroje uliczne przy ul. Królewskiej i ul. Cerkiewnej. Nowe ławki, kosze i stojaki na rowery pojawiły się również przy Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej.
Wniosek składany do: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego za pośrednictwem LGD Tygiel Doliny Bugu 
Status:Realizacja zakończona
Całkowita wartość projektu: 168 853,49 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo
W ramach realizacji projektu wybudowano kanalizację sanitarną na odcinku Mielnik – Osłowo, który obejmował: 2 przepompownie ścieków wraz z budową przyłączy energetycznych, budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych zlokalizowanych w istniejących ciągach komunikacyjnych na łącznej długości ΣL = 2241,50 m, oraz budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do działek zabudowanych, na których nie są zlokalizowane główne kanały grawitacyjne, zakończonych studzienką inspekcyjną DN 425 mm zlokalizowaną do ok. 2,0 m za granicą własności.
Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców wsi Osłowo.
Wniosek składany do: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Status: Realizacja zakończona
Całkowita wartość projektu: 822 692,88 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie
W ramach realizacji projektu utworzony został plac zabaw i siłownia zewnętrzna na placu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie. Prace polegały na wyrównaniu terenu i posianiu nowej trawy, montażu 6 urządzeń na plac zabaw, montażu 4 urządzeń do siłowni zewnętrznej, oraz wyposażeniu placu w ławki parkowe i kosze na śmieci. Projekt pozwolił na rozwinięcie rekreacji sportowej oraz aktywnej zabawy, dzięki nowoczesnym sprzętom.
Wniosek składany do: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego za pośrednictwem LGD Tygiel Doliny Bugu
Status: Realizacja zakończona
Całkowita wartość projektu: 67 988,31 zł
Słoneczne Dachy Mielnika

Program dofinansowania:
 Projekt pn.: ”Słoneczne Dachy Mielnika” współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
 Status: Umowa o dofinansowanie podpisana, projekt w trakcie realizacji
Wartość projektu ogółem: 4 034 685,41 zł
 Koszty kwalifikowane: 3 709 781,66 zł
 Poziom dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowalnych
 Wkład własny Gminy Mielnik: 10% kosztów kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne
Wkład mieszkańców: 15% kosztów kwalifikowalnych
 Planowane zakończenie: rzeczowe - maj 2015r., finansowe - czerwiec 2015r.
Krótki opis projektu: Projekt ma na celu wyposażenie 354 budynków mieszkalnych oraz 1 budynku użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Mielnik w zestawy instalacji solarnych płaskich kolektorów słonecznych. Głównym zadaniem instalacji solarnych jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, co jednocześnie spowoduje ograniczenie zarówno kosztów użytkowania obiektów, jak i umożliwi racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców gminy Mielnik.
 Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej »
Otwarcie złożonych ofert »»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty »
Budowa ścieżki edukacji przyrodniczej w Maćkowiczach
 W ramach realizacji projektu zbudowano ścieżkę edukacji przyrodniczej o długości 211 m, na długości której ustawiono 10 tablic informacyjnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Znalazły się na nich informacje o florze i faunie naszego regionu oraz o Formach Ochrony Przyrody na terenie Gminy Mielnik.
Kolejne prace polegały na budowie altany i paleniska. Altana zajmuje powierzchnię ok. 40 m2, z kolei palenisko ok 12 m2.  Celem projektu było udostępnienie mieszkańcom regionu i turystom nowoutworzonej infrastruktury turystyczno – edukacyjnej.
Wniosek składany do: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
za pośrednictwem LGD Tygiel Doliny Bugu
Status: Realizacja zakończona
Całkowita wartość projektu: 118 656,88 zł
Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego
Program dofinansowania : 
RPO 5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Status:
Realizacja zakończona
Całkowita wartość projektu: 3 789 836,55 zł
 
Przebudowa drogi gminnej Nr 109592B Adamowo-Wilanowo
Wniosek składany do: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Status: Realizacja zakończona
Całkowita wartość projektu: 938.480,68 zł
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie
Zakończono remont Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie. W ramach I etapu prac wykonano: docieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych, przebudowę schodów do kotłowni oraz obłożenie tarasu płytkami gresowymi. Budynek uzyskał nowy wygląd dzięki wykonaniu nowej kolorystyki elewacji i małej korekcji dachu. W ramach II etapu robót: wybudowano kompletną kotłownię olejową z pomieszczeniem na olej opałowy, komin, wykonano instalację centralnego ogrzewania dla całego obiektu, zadaszenie tarasu i obłożenie schodów do kotłowni płytkami gresowymi. 
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012
 Pełna nazwa zadania: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Mielniku
 Źródła dofinansowania: Urząd Marszałkowski, budżet państwa
Status: realizacja zakończona
Koszt całkowity: 1 401 760,00 zł
Wartość dofinansowania: 466 000 (Ministerstwo Sportu i Turystyki), 200 000 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego); łącznie 666 tys. zł
Termin zakończenia realizacji inwestycji:  31.12.2012
 Krótki opis projektu:
Inwestycja przewiduje budowę:
- boiska piłkarskiego o wymiarach 30 x 62 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
- boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m z nawierzchni poliuretanowej,
- budynku sanitarno-szatniowego wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej.
Korzystanie z zespołu boisk będzie bezpłatne.
 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Program dofinansowania: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 
Nr wniosku:  POIG/8.3/2012/PDL/119
Status: W trakcie realizacji
Koszty kwalifikowane: 1 053 500,00 zł
Procent dofinansowania: 100 %
Krótki opis projektu: Projekt przewiduje zakup zestawów komputerowych i usługi dostępu do Internetu dla 85 gospodarstw domowych z terenu Gminy Mielnik, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, spełniających kryteria uprawniające do otrzymywania pomocy społecznej (m.in. świadczenia rodzinne, niepełnosprawność) oraz szkolenie przedstawicieli tychże gospodarstw w zakresie obsługi komputera i Internetu.
W ramach realizacji projektu zostaną zakupione również komputery dla Zespołu Szkół w Mielniku (65 szt.), Gminnej Biblioteki Publicznej (6 szt.) i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku (4 szt.) z przeznaczeniem do korzystania (w tym także z Internetu) przez mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, nieobjętych wsparciem w postaci sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.
Nieznane lecz rozśpiewane – zakup strojów ludowych dla zespołu Wrzosy z Wilanowa
Wniosek składany do: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego za pośrednictwem LGD  Tygiel Doliny Bugu
Status:
Realizacja zakończona
Całkowita wartość projektu:
7.570,10 zł
Skuteczne NGO - strategia współpracy gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi
Program dofinansowania: POKL 7.3
Wniosek składany do:  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Status: Realizacja Zakończona
Koszty kwalifikowane: 50.000 zł
Kwota wnioskowana: 50.000 zł
Procent dofinansowania: 100%
Środki własne: 0%
Planowany termin realizacji: 01.11.2011r. do 30.06.2012r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku

Pełna nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku - szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu
Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Status: Umowa o dofinansowanie podpisana, projekt w trakcie realizacji
Koszty kwalifikowane: 7 456 676,18 zł
Wartość dofinansowania:  5 084 707,49 zł
Procent dofinansowania: 68,19 %
Krótki opis projektu: W ramach realizacji inwestycji planuje się wybudowanie 14,05 km sieci kanalizacji sanitarnej. Sieć ta swoim zasięgiem będzie obejmować wszystkie zabudowania w granicach administracyjnych miejscowości Mielnik. W wyniku realizacji projektu zostanie podłączonych 525 gospodarstw domowych z miejscowości Mielnik. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: II/III kwartał 2014 r.
Na rok 2012 zaplanowano realizację: 
- remontu budynku hydroforni wraz z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego
- budowę jednego zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach: ulica Brzeska od domu nr 232 (działka numer 5783) do domu nr 121 (działka numer 5937), ulica Zacisze, ulica Tarniny, ulica Wesoła, ulica Polna, ulica Sadowa od domu nr 3 (działka numer 5863) do domu nr 29 (działka numer 5821), nr 7 (działka numer 5807)
TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku - etap I


Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Status: rozwiązano umowę w związku z opóźnieniami związanymi z problemem znalezienia wykonawcy prac inwestycyjnych
Koszty kwalifikowane: 29 949 546,42 zł
Wartość dofinansowania: 26 954 591,77 zł
Procent dofinansowania: 90,00 % 
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa Stanicy Chreptiów wraz z infrastrukturą, jako jednego z jedenastu elementów Parku Historycznego Trylogia w Mielniku. Główną ideą parku jest „przeniesienie” odwiedzających obiekt do scenerii XVII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zostanie to zrealizowane w oparciu o „Trylogię” H. Sienkiewicza, oraz jej ekranizację w reżyserii J. Hoffmana.Niniejsza inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 5196/72, o powierzchni 21,59 ha, położonej w zachodniej części Mielnika. Celem głównym projektu będzie wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów.
Ogłoszenie o zamówieniu:http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.