Logo Gminy Mielnik

Mętna, Adamowo-Zastawa

Zarówno Mętna jak i Adamowo-Zastawa rozwinęły się nad prawobrzeżnym dopływem Bugu – rzeczką Mętną. Jedna ze wsi wzięła również od niej nazwę. Człon Zastawa w przypadku drugiej miejscowości sugeruje, że w przeszłości istniała tu palcówka graniczna, przyczółek. W wyniku III zaboru teren ten trafił do Królestwa Prus, w którym wraz z innymi terytoriami utworzył tzw. Prusy Nowowschodnie. Na przygotowanych mapach tej nowej prowincji, Adamowo znajduje się na granicy między Prusami a imperium rosyjskim.Wieś Mętna wzmiankowana jest m.in. w 1620 r., kiedy została włączona do nowo utworzonej parafii niemirowskiej. W 1807 r., po traktacie w Tylży, Adamowo i Mętna zostały bezpośrednio wcielone do imperium rosyjskiego jako część tzw. obwodu białostockiego. W okresie międzywojennym miejscowości należały do gminy z siedzibą w Radziwiłłówce. Ze spisu powszechnego z 1921 r. wynika, że w Adamowie zamieszkiwało wówczas 6 osób. Więcej mieszkańców zanotowała Mętna, która dzieliła się na leśniczówkę (12 osób) oraz wieś (175 osób). Z przygotowanej kilka lat później Księgi Adresowej Polski z 1929 r. wynika, że w Mętnej istniały dwa warsztaty rzemieślnicze specjalizujące się w wyrobie dachówek. Były one prowadzone przez A. Martyniaka oraz A. Milnera. Obecnie w Adamowie znajduje się Baza Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”, natomiast Mętna jest siedzibą sołectwa.