Logo Gminy Mielnik
Powróć do: Co zobaczyc?

Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej

Telefon, e-mail, osoba do kontaktu: tel. 85 65 77 100, email: odzm@mielnik.com.pl
Lokalizacja: ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik
Dostępność komunikacyjna: odległość od przystanku PKS - 10m
Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku (ODZM) jest oddziałem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Funkcjonuje od 2011 r. W okresie listopad – kwiecień czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00, w okresie czerwiec – wrzesień od poniedziałku do piątku 08.00-16.00, soboty i niedziele 10.00-18.00, w miesiącach maj i październik od poniedziałku do piątku 08.00-16.00, sobota 10.00-18.00. Znajduje się w nim kilka stałych ekspozycji: wystawa sztuki współczesnej Henryka Musiałowicza (ur. 1914, zm. 2015), wystawa dotycząca proboszcza parafii rzymskokatolickiej: „Ksiądz Henryk Kazimierowicz – przyjaciel Witkacego. Mielnik 1932-1934”, średniowieczna łódź – dłubanka, datowana na okres XII-XIII wiek, żeleźce miniaturowego średniowiecznego topora przekazanego w depozyt do ODZM oraz stała ekspozycja sezonowa prezentująca eksponaty etnograficzne: „Za dziada, pradziada w wiejskiej chacie”. Oprócz wystaw stałych organizowane są wystawy czasowe, m.in. wystawy strojów i rekwizytów z filmów w reżyserii Jerzego Hoffmana. Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku zajmuje się popularyzacją i upowszechnianiem historii ziemi mielnickiej. Przez cały rok zbierane są pamiątki, fotografie, zabytki etnograficzne oraz inne eksponaty, które są pamiątką po ludziach mieszkających na terenie Gminy Mielnik. W związku z tym oprócz wystaw malarstwa, fotografii i innych sztuk organizowane są również wystawy lokalne związane z życiem i działalnością mielniczan. Prowadzone są również prace nad szukaniem ciekawych źródeł historycznych dotyczących historii Mielnika i okolic oraz wywiady z najstarszymi mieszkańcami Gminy Mielnik, które są później zapisywane i przechowywane w ODZM. W ODZM – Muzeum mieści się również Punkt Informacji Turystycznej, w którym można dostać bezpłatne materiały: ulotki, mapy, foldery, wizytówki oraz zakupić pamiątki: magnesy, kubki, monety, pocztówki itp. ODZM – Muzeum ma w swojej ofercie usługę przewodnika po Mielniku, żywe lekcje historii z wykorzystaniem strojów z filmów: „Ogniem i Mieczem”, „1920. Bitwa Warszawska” oraz zajęcia lokalne związane z historią Mielnika.