Logo Gminy Mielnik
Powróć do: Turystyka

Szlaki Turystyczne

Poszukując przygód i odpoczynku od prozy dnia codziennego, warto wybrać się w odległe zakątki naszego kraju. Zachęcamy do odwiedzenia naszej Gminy. Nie ma bowiem lepszego miejsca, niż położona w sercu „Zielonych Płuc Polski” Gmina Mielnik. Słynie ona nie tylko z malowniczych krajobrazów i ciekawej historii, ale też z urozmaiconych szlaków turystycznych.
1. Szlak kupiecki (pieszy) Siemiatycze - Baciki Bliższe – Sycze  -Końskie Góry – Radziwiłłówka – Mielnik – Wajków – Sutno - Niemirów Długość 40 km – znaki żółte Szlak Kupiecki jest jednym z ciekawszych szlaków przebiegających przez teren naszej Gminy. O jego atrakcyjności decydują przepiękne, malownicze krajobrazy, bliskość natury, interesujące zabytki. Szlak rozpoczyna się poza terenem Gminy Mielnik w Siemiatyczach.
2. Szlak rowerowy Czeremcha-Mielnik-Siemiatycze -Czeremcha – Klukowicze – Tokary – Koterka – Adamowo – Mielnik – Osłowo - Maćkowicze – Siemiatycze Stacja – Siemiatycze Długość 59 km – znaki zielone Szlak rowerowy Czeremcha - Siemiatycze jest wytyczony przez teren dwóch puszcz: Puszczy Białowieskiej i Puszczy Mielnickiej. Szlak wiedzę przez wsie z zabytkową zabudową, wyjątkowe miejsca kultu religijnego, bogate kompleksy leśne, oraz poprzez dolinę rzeki Bug na jej najpiękniejszym odcinku. 
3. Szlak pieszo-rowerowy „Mielnicki Przełom Bugu” Mielnik Zagórze – Góra Uszeście – Mielnik Piaski – Amfiteatr „Topolina” – Mielnik Piaski Długość 7,5 km – znaki czerwone Szlak Mielnicki Przełom Bugu obfituje w przepiękne krajobrazy i unikatowe gatunki roślin. Otoczenie, cisza i spokój pozwalają utwierdzić się w przekonaniu,  że Mielnik to kraina idealna na tego typu wycieczki.
4. Szlak rowerowy „Bug Rajem Dla Turysty” Długość trasy w gminie Mielnik 11,077 km. Szlak rowerowy Bug rajem dla turysty, jak nazwa wskazuje, biegnie wzdłuż rzeki Bug. Trasy wybudowano w 2012 r. Są to w 2iększości drogi szutrowe, na niektórych odcinkach ścieżka biegnie po drogach asfaltowych. Na trasie można skorzystać z przeprawy promowej Mielnik – Zabuże w miejscowości Mielnik. Po przeprawieniu się przez rzekę Bug można korzystać z kontynuacji ścieżki rowerowej w woj. mazowieckim. Szlak rowerowy na terenie gminy w całości zlokalizowany jest w malowniczej Dolinie Bugu. Większa część ścieżki biegnie przez obszary NATURA 2000, objęte ochroną siedliskową ptaków i płazów, co daje możliwość spotkania na trasie rzadkich gatunków zwierząt.
5. Szlak rowerowy Grren Velo (trasy rowerowe w Polsce Wschodniej) Trasa rowerowa biegnie przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie (ok. 420 km). W Gminie Mielnik trasa biegnie od św. Góra Grabarka przez miejscowości Radziwiłłówka, Moszczona Królewska, Osłowo i Mielnik aż do promu, gdzie można przeprawić się przez rzekę Bug do miejscowości Zabuże. Przy trasie w Gminie Mielnik wybudowane zostały miejsca obsługi rowerzystów (MOR). Większa część trasy to drogi asfaltowe, na niewielkich odcinkach są to drogi szutrowe. 
6. Szlak Bunkrów (pieszy) Wólka Ndbużna – Anusin – Olendry – Maćkowicze – Mielnik-Długość 23 km – znaki niebieskie Trasa liczy 23 km i przebiega głównie drogami polnymi i leśnymi. Jest to pieszy szlak prowadzący wzdłuż ciekawych miejsc, gdzie zachowały się cenne elementy przyrody ożywionej i nieożywionej. Na terenie Gminy Mielnik w miejscowości Moszczona Królewska znajduje się Punkt Oporu „Moszczona Królewska” z kilkunastoma schronami. Jest fragmentem najdłuższej linii fortyfikacyjnej XX-wiecznej Europy – „Linia Mołotowa”.
7. Szlak kajakowy – Spływ Bugiem Spośród wielu atrakcji turystycznych szczególnie wart jest polecenia atrakcyjny szlak kajakowy. Jego trasa przebiega najciekawszym fragmentem doliny Bugu, jakim jest Podlaski Przełom Bugu, rozciągający się od Niemirowa do Drohiczyna.